Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
   Žime zdravo
   Právo - systém hodnôt
   Zberateľstvo ONLINE
   Právno-psych.minimum
   Európa ako ju nepoznáme - 1. skup.
   Európa ako ju nepoznáme - 2. skup.
   Obrázky Slovenska II.
   Medzigeneračné vzťahy
   Žurnalistické praktikum
   Žurnalistické praktikum II.
   Hudba a človek
   Záhrada - 1. skup.
   Záhrada - 2. skup.
   Photoshop pokročilí
   Video pokročilí
   Základy práce s PC
   Jednoducho INTERNET
   Práca s tabletom a mobilom
   Dialóg medzi kultúrami
   Cvičenie - Pilates a Fitlopty
   Cvičenie - Overbaly
   Cvičenie pre seniorov (PB)
   Zberateľstvo a filatelia ONLINE
   Dejiny Žiliny
   Ja a moje starnutie
   Osobnosti Slovenska
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Termín Čas Učebňa* Lektor Témy prednášok
20. október 2021
streda
13:00 MB 106 doc. Ing. Peter Jančura, PhD. Predstavenie koncepcie pokračovania vzdelávacieho modulu
03. november 2021
streda
13:00 MB 106 doc. Ing. Peter Jančura, PhD. Pamäť krajiny a typy krajín Slovenska
24. november 2021
streda
13:00 MB 106 doc. Ing. Karol Kočík, PhD. Krajina živiteľka, agrárne krajiny Slovenka, jej vplyv na ľudovú kultúru, valaské osídlenie   
08. december 2021
streda
13:00 online** Mgr. Katarína Hallonová Tradičná ľudová kultúra ako zdroj identity regiónov
12. január 2022
streda
13:00 MB 106 Martin Brxa Hudba, naše nehmotné dedičstvo. Hudobné nástroje s ukážkami
26. január 2022
streda
13:00 MB 106 PhDr. Ľubica Mindeková Záverečné hodnotenie semestra -vedomostný kvíz za ZS

 

* Výučba prebieha v danom termíne prezenčne v uvedenej učebni pri dodržiavaní nasledujúcich opatrení - v červenej farbe COVID automatu do 20 osôb v učebni, v bordovej farbe COVID automatu do 20 osôb s OTP v učebni.

** Od 25.11.2021 do odvolania výučba prebieha online prostredníctvom aplikácie Zoom. 

Univerzita tretieho veku upozorňuje svojich študentov, že harmonogram je informatívny a z dôvodu pandémie COVID-19 alebo v prípade iných neplánovaných udalostí môže dôjsť k zmenám v rozvrhu, o ktorých budú študenti včas informovaní mailom alebo telefonicky a prostredníctvom webovej stránky www.ucv.uniza.sk.

Koordinátor vzdelávacieho modulu: PhDr. Ľubica Mindeková; tel. kontakt: 041/513 5043, 0918/971 108; e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA