Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
   Amerika ako ju nepoznáme
   Fotografia pre pokročilých
   Video pre začiatočníkov
   Obrázky Slovenska
   Prírodné vedy v kocke
   Sebapoznanie ako cesta k spokojnosti
   Záhrada pre krásu a úžitok
   Zberateľstvo a filatelia
   Žurnalistické praktikum
   Základy práce s PC
   Užitočné programy pre PC
   Práca s tabletom a mobilom
   Cvičenie - Fitlopty
   Cvičenie - Pilates
   Cvičenie - Overbaly
   Kysucké dominanty II. (CA)
   Právno-psych.minimum II. (CA)
   Právno-psych.minimum (PB)
   Dejiny Žiliny
   Ja a moje starnutie
   Osobnosti Slovenska
   Základy práce s PC (PB)
   Pamiatky UNESCO
   Poznáme si Slovensko
   Právo - systém hodnôt
   Pohybovo-relaxačné cvičenie (PB)
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Rozvrhy sú zasielané prostredníctvom mailu a postupne su zverejňované aj na webovej stránke.

 

VÝUČBA NA UNIVERZITE TRETIEHO VEKU OD JANUÁRA 2021 POKRAČUJE ONLINE FORMOU. Viac informácií posielame študentom mailom. 

 

ONLINE rozvrhy aktualizujeme postupne. Ak je za názvom programu/modulu slovo ONLINE, znamená to, že rozvrh je aktualizovaný. 

(Rozvrh jednotlivých vzdelávacích programov alebo modulov sa otvorí, po kliknutí na ich názov.)

 

1. ROČNÍK - Žilina

Amerika ako ju nepoznáme - ONLINE

Fotografia pre pokročilých - ONLINE

Video pre začiatočníkov - ONLINE

Obrázky Slovenska - ONLINE

Prírodné vedy v kocke - ONLINE

Sebapoznanie ako cesta k spokojnosti - ONLINE

Záhrada pre krásu a úžitok - ONLINE

Zberateľstvo a filatelia - ONLINE

Žurnalistické praktikum - ONLINE

Základy práce s počítačom - ONLINE

Užitočné programy pre PC - ONLINE

Práca s tabletom a mobilom - ONLINE

Cvičenie pre seniorov - pondelok (Fitlopty) - ONLINE

Cvičenie pre seniorov - utorok (Pilates) - ONLINE

Cvičenie pre seniorov - štvrtok (Overbaly) - ONLINE

 

1. ROČNÍK - pobočka Čadca

Kysucké dominanty II. - ONLINE

Právno-psychologické minimum II. - ONLINE

 

1. ROČNÍK - pobočka Považská Bystrica

Právno-psychologické minimum - ONLINE

Pohybovo-relaxačné cvičenie - ONLINE

 

2. ROČNÍK - Žilina

Dejiny Žiliny - ONLINE

Ja a moje starnutie - ONLINE

Osobnosti Slovenska - ONLINE

 

2. ROČNÍK - pobočka Považská Bystrica

Základy práce s počítačom - ONLINE

 

3. ROČNÍK - Žilina

Pamiatky UNESCO - ONLINE

Poznáme si Slovensko - ONLINE

Právo - systém hodnôt - ONLINE

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA