Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
   Žime zdravo
   Právo - systém hodnôt
   Zberateľstvo ONLINE
   Právno-psych.minimum
   Európa ako ju nepoznáme - 1. skup.
   Európa ako ju nepoznáme - 2. skup.
   Obrázky Slovenska II.
   Medzigeneračné vzťahy
   Žurnalistické praktikum
   Žurnalistické praktikum II.
   Hudba a človek
   Záhrada - 1. skup.
   Záhrada - 2. skup.
   Photoshop pokročilí
   Video pokročilí
   Základy práce s PC
   Jednoducho INTERNET
   Práca s tabletom a mobilom
   Dialóg medzi kultúrami
   Cvičenie - Pilates a Fitlopty
   Cvičenie - Overbaly
   Cvičenie pre seniorov (PB)
   Zberateľstvo a filatelia ONLINE
   Dejiny Žiliny
   Ja a moje starnutie
   Osobnosti Slovenska
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

U3V UNIZA prechádza od 25.11.2021 na dištančnú (online) výučbu. Viac informácií posiela príslušná koordinátorka mailom.

 

Rozvrh sa otvorí po kliknutí na ich názov programu/modulu.

 

1. ROČNÍK - Žilina

Žime zdravo

Právo - systém hodnôt

Zberateľstvo ONLINE

Právno-psychlogické minimum ONLINE

Európa ako ju nepoznáme - 1. skupina

Európa ako ju nepoznáme - 2. skupina

Obrázky Slovenska II.

Medzigeneračné vzťahy

Žurnalistické praktikum 

Žurnalistické praktikum II.

Hudba a človek

Záhrada - 1. skupina

Záhrada - 2. skupina

Photoshop pokročilí

Video pokročilí

Základy práce s počítačom

Jednoducho INTERNET

Práca s tabletom a mobilom

Dialóg medzi kultúrami

Cvičenie pre seniorov - pilates a fitlopty

Cvičenie pre seniorov - overbaly

 

 

1. ROČNÍK - pobočka Považská Bystrica

Cvičenie pre seniorov

 

2. ROČNÍK

Zberateľstvo a filatelia ONLINE

 

3. ROČNÍK - Žilina

Dejiny Žiliny 

Ja a moje starnutie

Osobnosti Slovenska

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA