Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
   Žime zdravo
   Právo - systém hodnôt
   Zberateľstvo ONLINE
   Právno-psych.minimum
   Európa ako ju nepoznáme - 1. skup.
   Európa ako ju nepoznáme - 2. skup.
   Obrázky Slovenska II.
   Medzigeneračné vzťahy
   Žurnalistické praktikum
   Žurnalistické praktikum II.
   Hudba a človek
   Záhrada - 1. skup.
   Záhrada - 2. skup.
   Photoshop pokročilí
   Video pokročilí
   Základy práce s PC
   Jednoducho INTERNET
   Práca s tabletom a mobilom
   Dialóg medzi kultúrami
   Cvičenie - Pilates a Fitlopty
   Cvičenie - Overbaly
   Cvičenie pre seniorov (PB)
   Zberateľstvo a filatelia ONLINE
   Dejiny Žiliny
   Ja a moje starnutie
   Osobnosti Slovenska
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

U3V UNIZA sa riadi podľa aktuálneho COVID automatu pre okres Žilina a funguje v režime OTP.

Rozvrhy sú prihláseným študentom zasielané aj prostredníctvom mailu. 

 

Rozvrh jednotlivých vzdelávacích programov/modulov sa otvorí po kliknutí na ich názov.

 

1. ROČNÍK - Žilina

Žime zdravo

Právo - systém hodnôt

Zberateľstvo ONLINE

Právno-psychlogické minimum ONLINE

Európa ako ju nepoznáme - 1. skupina

Európa ako ju nepoznáme - 2. skupina

Obrázky Slovenska II.

Medzigeneračné vzťahy

Žurnalistické praktikum 

Žurnalistické praktikum II.

Hudba a človek

Záhrada - 1. skupina

Záhrada - 2. skupina

Photoshop pokročilí

Video pokročilí

Základy práce s počítačom

Jednoducho INTERNET

Práca s tabletom a mobilom

Dialóg medzi kultúrami

Cvičenie pre seniorov - pilates a fitlopty

Cvičenie pre seniorov - overbaly

 

 

1. ROČNÍK - pobočka Považská Bystrica

Cvičenie pre seniorov

 

2. ROČNÍK

Zberateľstvo a filatelia ONLINE

 

3. ROČNÍK - Žilina

Dejiny Žiliny 

Ja a moje starnutie

Osobnosti Slovenska

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA