Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

V snahe priblížiť proces vzdelávania čo najbližšie k cieľovej skupine seniorov realizuje Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline od októbra 2017 vyučovací proces aj v meste Čadca. Vďaka spolupráci s Mestskou políciou v Čadci a mestom Čadca sa prednášky konajú v priestoroch radnice mesta Čadca, na Námestí Slobody 30.

 

PONUKA NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 PRE POBOČKU ČADCA: 

(po kliknutí na názov programu/modulu sa Vám zobrazia podrobné informácie)

 

AKADEMICKÝ ROK 2020/2021:

1-ročné vzdelávacie moduly:

Kysucké dominanty II. - ROZVRH ZS, ROZVRH LS

Právno - psychologické minimum II. - ROZVRH ZS, ROZVRH LS

(podrobnosti o každom module sa rozbalia po kliknutí na jeho názov, po kliknutí na slovo ROZVRH sa Vám zobrazí aktuálny rozvrh)

 

Koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková; lubica.mindekova@uniza.sk; 0918 971 108

 

Otvorenie akademického roka 2019/2020

V pobočke U3V UNIZA v meste Čadca sa 1. októbra 2019 uskutočnilo slávnostné otvorenie vzdelávacieho modulu Právno-psychologické minimum. Tretí akademický rok otvoril  pán primátor mesta Čadca, Ing. Milan Gura  - fotky z tejto udalosti sa otvoria po kliknutí na tento odkaz.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA