Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár
Ochrana osobných údajov

V snahe priblížiť proces vzdelávania čo najbližšie k cieľovej skupine seniorov realizuje Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline od októbra 2017 vyučovací proces aj v meste Čadca. Vďaka spolupráci s Mestskou políciou v Čadci a mestom Čadca sa prednášky konajú v priestoroch radnice mesta Čadca, na námestí Slobody 30.

V akademickom roku 2018/2019 sú v meste Čadca otvorené tieto 1-ročné štúdijné moduly:

  • Aktívny senior
  • Kysucké dominanty

 

Otvorenie akademického roka 2018/2019

V pobočke U3V UNIZA v meste Čadca sa 17. októbra 2018 uskutočnilo otvorenie študijných modulov Aktívny Senior a Kysucké dominanty za účasti primátora mesta, Ing. Milana Guru, riaditeľky ÚCV UNIZA, Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD. a zástupcu Kysuckého múzea v Čadci, Mgr. Tomáša Adamčíka, PhD.  - videoreportáž z tejto udalosti sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz.

 

PONUKA ŠTÚDIA NA AKAD. ROK 2019/2020

1-ročné študijné moduly:

od 45 rokov: Kysucké dominanty - prihláška

od 60 rokov: Právno - psychologické minimum - prihláška

(podrobnosti o každom module sa rozbalia po kliknutí na príslušný názov)

Koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková; lubica.mindekova@uniza.sk; 041/513 5043; 0918 971 108

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA