Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
   Životný štýl, rozvrh
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

V snahe priblížiť proces vzdelávania čo najbližšie k cieľovej skupine seniorov realizuje Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline od októbra 2017 vyučovací proces aj v meste Čadca. Vďaka spolupráci s Mestskou políciou v Čadci a mestom Čadca sa prednášky konajú v priestoroch radnice mesta Čadca, na námestí Slobody 30.

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

1-ročné štúdium realizované v spolupráci s Mestom Čadca a s Mestskou políciou v Čadci

REALIZÁCIA: október 2017 - máj 2018

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 45 rokov

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - prednáška

INTERVAL PREDNÁŠOK: každé 3 - 4 týždne v utorky

MIESTO KOMANIA PREDNÁŠOK: radnica mesta Čadca, Námestie Slobody 30

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 30

LEKTORI: Ing. Hrebeňárová, PhD.; Ing. Sňahničanová; PhDr. Mindeková; JUDr. Beszedesová; Mestská Polícia Čadca; PARTNERS GROUP SK s.r.o.; PhDr. Hrašková, PhD. MPH;

KOORDINÁTORKA: PhDr. Mindeková, 0918/971 108

 

UČEBNÝ PLÁN:

ZIMNÝ SEMESTER - 15 HOD.

  • Seniorské vzdelávanie – celosvetový trend, Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
  • Učenie sa ako životný štýl
  • Zdravá výživa
  • Susedské vzťahy pod lupou
  • Ako sa správať v rizikových situáciách? Ukážky sebaobrany

LETNÝ SEMESTER - 15 HOD.

  • Peniaze naše každodenné
  • Rodinný rozpočet
  • Život bez stresu
  • Prečo si nerozumieme? (komunikácia medzi ľuďmi)
  • Obozretnosť sa vypláca

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA