Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Výšku poplatkov za štúdium v Žiline v akademickom roku 2021/2022 stanovuje Cenník č. 278.

 

Výšku poplatkov za štúdium v pobočke v Čadci a v Považskej Bystrici v akademickom roku 2021/2022 stanovuje Cenník č. 279.

Úplné znenie Cenníka č. 279 (v pdf verzii)

 

Cenník poplatkov za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2021/2022 (krátené znenie):

 

Vzdelávací program/ modul

Ročník

Sociálne postavenie

Suma/ak. rok

Žime zdravo

Právo - systém hodnôt

Zberateľstvo

I.

dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný

40 EUR

pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO

55 EUR

Právno-psychologické minimum

Európa ko ju nepoznáme

Obrázky Slovenska II.

Medzigeneračné vzťahy

Hudba a človek

Záhrada

Prírodné vedy v kocke

Budúcnosť cestovania

Žurnalistické praktikum

Photoshop pokročilí

Video pokročilí

I.

dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný

50 EUR

pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO

60 EUR

Základy práce s počítačom 

Pokročilá práca s PC

I.

dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný

65 EUR*

pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO

70 EUR*

Práca s tabletom a mobilom

Jednoducho INTERNET

I.

dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný

60 EUR

pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO

65 EUR

Zberateľstvo a filatelia

II.

dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný

50 EUR

pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO

60 EUR

Ja a moje starnutie

III.

dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný

43 EUR

pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO

58 EUR

Dejiny Žiliny

Osobnosti Slovenska

III.

dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný

51 EUR

pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO

63 EUR

Cvičenie pre seniorov 

I.

dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný, pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO

- jednotný poplatok

60 EUR**

Jednotný poplatok za absolvovanie vybranej prednášky v rámci vzdelávacích programov a modulov Univerzity tretieho veku zaradenej do ponuky prednášok určených pre verejnosť

10 EUR

 

*Poplatok je vrátene skrípt (učebných materiálov) v tlačenej podobe.

**Poplatok je možné uhradiť v dvoch splátkach - 1. splátka v riadnom termíne pri prihlásení sa na Cvičenie pre seniorov podľa zásad Štatútu Univerzity tretieho veku, Smernice č. 188, poplatok vo výške 30 EUR; 2. splátka po ukončení zimného semestra v termíne do 31. januára 2022, poplatok vo výške 30 EUR.

 

Cenníka poplatkov za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2021/2022 - pobočky Považská Bystrica a Čadca (krátené znenie):

 

Vzdelávací program/ modul

Ročník

Sociálne postavenie

Suma/ak. rok

Základy práce s počítačom

(pobočka Považská Bystrica)

I.

dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný

45 EUR*

pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO

60 EUR*

 

Cvičenie pre seniorov

(pobočka Považská Bystrica)

 

I.

dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný, 

pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO

- jednotný poplatok

60 EUR**

 

Kysucké dominanty III.

Právno-psychologické minimum III.

(pobočka Čadca)

 

I.

dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný

- s trvalým pobytom mimo mesta Čadca

40 EUR***

pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO

s trvalým pobytom mimo mesta Čadca

55 EUR***

 

*Poplatok je vrátene skrípt (učebných materiálov) v tlačenej podobe.

**Poplatok je možné uhradiť v dvoch splátkach - 1. splátka v riadnom termíne pri prihlásení sa na Cvičenie pre seniorov podľa zásad Štatútu Univerzity tretieho veku, Smernice č. 188, poplatok vo výške 30 EUR; 2. splátka po ukončení zimného semestra v termíne do 31. januára 2022, poplatok vo výške 30 EUR.

***Prvých 30 prihlásených záujemcov na vzdelávací modul: Kysucké dominanty III. a Právno-psychologické minimum III. s trvalým pobytom v meste Čadca, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku, bude študovať zdarma – poplatok hradí mesto Čadca.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA