Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Výšku poplatkov za štúdium v akademickom roku 2019/2020 stanovuje Cenník č. 238, v ktorom je uvedená aj výška storno poplatkov pri odhlásení sa zo štúdia.
 
 
Výšku poplatkov za štúdium v pobočke v Čadci a v Považskej Bystrici v akademickom roku 2019/2020 stanovuje Cenník č. 239, v ktorom je uvedená aj výška storno poplatkov pri odhlásení sa zo štúdia.
 
 
Výber z Cenníka č. 238 o výške poplatkov za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2019/2020:
 

Št. program/ modul

Ročník

Sociálne postavenie

Suma

Dejiny Žiliny

Osobnosti Slovenska

Ja a moje starnutie

I.

dôchodca, invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP) a nezamestnaný

40 EUR/ak. rok

pracujúci

55 EUR/ak rok

Kulturológia

Obrázky Slovenska 

Záhrada pre krásu a úžitok

Slovo hovorené i písané

I.

dôchodca, invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP) a nezamestnaný

48 EUR/ak. rok

pracujúci

60 EUR/ak. rok

Seniorská škola žurnalistiky

Ako správne fotografovať?

Fotografia pre pokročilých

I.

dôchodca, invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP) a nezamestnaný

50 EUR/ak. rok

pracujúci

60 EUR/ak. rok

Základy práce s počítačom

Pokročilá práca s PC

Práca s tabletom a mobilom

Google aplikácie

Praktické programy pre PC

Internet ako pomocník i spoločník

I.

dôchodca, invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP) a nezamestnaný

60 EUR/ak. rok

pracujúci

65 EUR/ak. rok

Pohybovo-relaxačné cvičenie

I.

pracujúci, nezamestnaný, dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP)

- jednotný poplatok

96 EUR/ak. rok*

*Poplatok je možné uhradiť v dvoch splátkach - 1. splátka v riadnom termíne pri prihlásení sa na Pohybovo-relaxačné cvičenie podľa zásad Štatútu Univerzity tretieho veku, Smernice č. 83, poplatok vo výške 48 EUR; 2. splátka po ukončení zimného semestra v termíne do 31. januára 2020, poplatok vo výške 48 EUR.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA