Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2018/19 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Výšku poplatkov za štúdium v akademickom roku 2018/2019 stanovuje Cenník č. 215, v ktorom je uvedená aj výška storno poplatkov pri odhlásení sa zo štúdia.
 
 
Výšku poplatkov za štúdium v pobočke v Čadci a v Považskej Bystrici v akademickom roku 2018/2019 stanovuje Cenník č. 221, v ktorom je uvedená aj výška storno poplatkov pri odhlásení sa zo štúdia.
 
 
 
Výber z Cenníka č. 215 o výške poplatkov za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2018/2019:
 

Št. program/ modul

Ročník

Sociálne postavenie

Suma

Pamiatky UNESCO

Poznáme si Slovensko?

Právo - systém hodnôt

I.

dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP)

40 EUR/ak. rok

pracujúci

55 EUR/ak rok

Základy práce s počítačom

I., II.

dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP)

50 EUR/ak. rok

pracujúci

60 EUR/ak. rok

Kultúra prejavu II

Tretí vek II

Ako správne fotografovať?

Afrika ako ju nepoznáme

I.

dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP)

40 EUR/ak. rok

pracujúci

55 EUR/ak. rok

Seniorská škola žurnalistiky I. dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP) 45 EUR/ak. rok
pracujúci 55 EUR/ak. rok

 

 

Pokročilá práca s PC

Užitočné programy pre PC

Práca s tabletom/ mobilom

Google aplikácie

I.

pracujúci, dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP) v prípade, že študent kontinuálne pokračuje v štúdiu po úspešnom absolvovaní predchádzajúceho štúdia zameraného na PC

55 EUR/ak. rok

pracujúci, dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP) v prípade, že študent nepokračuje v PC štúdiu kontinuálne, prípadne sa jedná o študenta, ktorý ešte nenavštevoval U3V UNIZA

60 EUR/ak. rok

Pohybovo-relaxačné cvičenie

I.

pracujúci, dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP) - jednotný poplatok

80 EUR/ak. rok*

*Poplatok je možné uhradiť v dvoch splátkach - 1. splátka v riadnom termíne pri prihlásení sa na Pohybovo-relaxačné cvičenie podľa zásad Štatútu Univerzity tretieho veku, Smernice č. 83, poplatok vo výške 40 EUR; 2. splátka po ukončení zimného semestra v termíne do 31. januára 2019, poplatok vo výške 40 EUR.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA