Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2018/19 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

v tejto sekcii nájdete reportáže a zaujímavé články o U3V UNIZA

 

Slávnostné otvorenie univerztiy tretieho veku v Čadci

Prejsť na reportáž TV Vaša Čadca (prostredníctvom kanála YouTube)., 2.11.2017

Slávnostné otvorenie pobočky U3V UNIZA v Čadci za účasti primátora mesta Ing. Milana Guru a riaditeľky Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD.

SCHODY - jediný seniorský časopis vydávaný medzi Univerzitami tretieho veku na Slovensku

Prejsť na webovú stránku mesta Žilina, 2.11.2017

"Časopis Schody - nástroj rozvoja mediálnej gramotnosti seniorov" je názov projektu Ústavu celoživotného vzdelávania spolufinancovaného z dotácie Ministerstva kultúry SR.

Univerzita vzdelávala seniorov

Prejsť na reportáž TV Považie, 31.10.2017

Privítanie študentov prvého ročníka na pôde Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici za účasti riaditeľa Obchodnej akadémie Ing. Petra Bologu, lektora št. programu Základy práce s počítačom Ing. Petra Kvaššaya a koordinátoriek U3V UNIZA.

Študovať na univerzite tretieho veku sa dá aj v Považskej Bystrici

Prejsť na Považskobystrické novinky č. 38/2017, str. 5; 19.9.2017

V priestoroch Obchodnej akadémie otvára U3V UNIZA aj v akademickom roku 2017/2018 štúdium prvého ročníka 2-ročného študijného programu Základy práce s počítačom.

Pokračujeme vo zvyšovaní finančnej gramotnosti seniorov

Prejsť na webovú stránku Deň finančnej gramotnosti

Spolupráca s Nadáciou PARTNERS začala na U3V UNIZA v roku 2013, kedy bol do študijnej ponuky zaradený 1-ročný študijný modul Finančná gramotnosť. Nepretržitá spolupráca pokračuje v akademickom roku 2016/2017 výučbou študijného programu Finančná gramotnosť pre život.

Univerzita tretieho veku na obchodnej akadémii pokračuje

Prejsť na Považskobystrické novinky č. 43/2016, str. 9; 25.10.2016

Štúdium na U3V UNIZA je možné absolvovať aj v pobočke v Považskej Bystrici. Od roku 2013 je pre záujemcov v tomto meste realizovaná výučba 2-ročného študijného programu Základy práce s počítačom v priestoroch Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici.

Dobrovoľníctvo seniorov vo vzdelávaní je realitou

Prejsť na webovú stránku Žilinskej univerzity; 14.10.2016

V snahe rozšíriť dobrovoľníctvo za hranice univerzity pripravila U3V UNIZA seniorom možnosť  prezentovať svoj aktívny postoj k životu priamo medzi stredoškolskou mládežou na workshope s názvom: Starý človek – mýty a fakty. Seniori prostredníctvom zážitkových úloh mapovali povedomie mládeže o živote starších ľudí a búrali prípadné predsudky voči sebe navzájom..

Článok bol zverejnený aj na www.nasa zilina.sme.sk, www.zilina.sk, www.zilinskyvecernik.sk.

SCHODY - časopis študentov Univerzity tretieho veku v Žiline

Prejsť na Spravodajcu Žilinskej univerzity č. 3/2016, str. 24, máj - jún 2016

Okrem získania nových vedomostí a zručností v rámci výučby na U3V UNIZA nachádzajú študenti možnosť uplatnenia aj v dobrovoľníckych aktivitách. Jednou z nich je tvorba časopisu SCHODY.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA