Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár
Ochrana osobných údajov

v tejto sekcii nájdete reportáže a zaujímavé články o U3V UNIZA

 

Slávnostné otvorenie univerztiy tretieho veku v Čadci

Prejsť na reportáž TV Vaša Čadca (prostredníctvom kanála YouTube)., 2.11.2017

Slávnostné otvorenie pobočky U3V UNIZA v Čadci za účasti primátora mesta Ing. Milana Guru a riaditeľky Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD.

SCHODY - jediný seniorský časopis vydávaný medzi Univerzitami tretieho veku na Slovensku

Prejsť na webovú stránku mesta Žilina, 2.11.2017

"Časopis Schody - nástroj rozvoja mediálnej gramotnosti seniorov" je názov projektu Ústavu celoživotného vzdelávania spolufinancovaného z dotácie Ministerstva kultúry SR.

Univerzita vzdelávala seniorov

Prejsť na reportáž TV Považie, 31.10.2017

Privítanie študentov prvého ročníka na pôde Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici za účasti riaditeľa Obchodnej akadémie Ing. Petra Bologu, lektora št. programu Základy práce s počítačom Ing. Petra Kvaššaya a koordinátoriek U3V UNIZA.

Študovať na univerzite tretieho veku sa dá aj v Považskej Bystrici

Prejsť na Považskobystrické novinky č. 38/2017, str. 5; 19.9.2017

V priestoroch Obchodnej akadémie otvára U3V UNIZA aj v akademickom roku 2017/2018 štúdium prvého ročníka 2-ročného študijného programu Základy práce s počítačom.

Pokračujeme vo zvyšovaní finančnej gramotnosti seniorov

Prejsť na webovú stránku Deň finančnej gramotnosti

Spolupráca s Nadáciou PARTNERS začala na U3V UNIZA v roku 2013, kedy bol do študijnej ponuky zaradený 1-ročný študijný modul Finančná gramotnosť. Nepretržitá spolupráca pokračuje v akademickom roku 2016/2017 výučbou študijného programu Finančná gramotnosť pre život.

Univerzita tretieho veku na obchodnej akadémii pokračuje

Prejsť na Považskobystrické novinky č. 43/2016, str. 9; 25.10.2016

Štúdium na U3V UNIZA je možné absolvovať aj v pobočke v Považskej Bystrici. Od roku 2013 je pre záujemcov v tomto meste realizovaná výučba 2-ročného študijného programu Základy práce s počítačom v priestoroch Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici.

Dobrovoľníctvo seniorov vo vzdelávaní je realitou

Prejsť na webovú stránku Žilinskej univerzity; 14.10.2016

V snahe rozšíriť dobrovoľníctvo za hranice univerzity pripravila U3V UNIZA seniorom možnosť  prezentovať svoj aktívny postoj k životu priamo medzi stredoškolskou mládežou na workshope s názvom: Starý človek – mýty a fakty. Seniori prostredníctvom zážitkových úloh mapovali povedomie mládeže o živote starších ľudí a búrali prípadné predsudky voči sebe navzájom..

Článok bol zverejnený aj na www.nasa zilina.sme.sk, www.zilina.sk, www.zilinskyvecernik.sk.

SCHODY - časopis študentov Univerzity tretieho veku v Žiline

Prejsť na Spravodajcu Žilinskej univerzity č. 3/2016, str. 24, máj - jún 2016

Okrem získania nových vedomostí a zručností v rámci výučby na U3V UNIZA nachádzajú študenti možnosť uplatnenia aj v dobrovoľníckych aktivitách. Jednou z nich je tvorba časopisu SCHODY.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA