Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
   2018/2019
   2016/2017
   2017/2018
25. výročie U3V
U3V DOMA
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2020/2021
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Zborník vybraných prác študentov
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Realizované prednášky:

Prečo je rodina dôležitá v 21. storočí? - PhDr. Ing. Máhrik, PhD.DipTh., október 2016

Matematici stredoveku - slávni ľudia s praktickou skúsenosťou - RNDr. Bálintová, CSc., november 2016

Vianočné frekvencie hudby - spevácky zbor OMNIA, december 2016

Babylón kultúr - medzikultúrna komunikácia pokračuje - Mgr. Klempová, január 2017

Genius loci Slovenska - PaedDr. Bohiník, február 2017

Facebook alebo zdieľanie tvárou v tvár - Mgr. Kotrč, marec 2017

Virtuálna komunikácia - Alfa a omega virtuálneho sveta - Ing. Šramová, apríl 2017

Európa v Afrike, Afrika v Európe - migrácia a hľadanie tolerancie - Mgr. Trnovec, máj 2017

Homo ecologicus = človek prítomnosti? - Ing. Stránska - jún 2017

 

Fotky z realizovaných prednášok nájdete vo fotogalérii.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA