Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Akademický rok 2017/2018 otvoril brány a opäť pozýva na cestovanie za poznaním.

Cyklus prednášok a diskusií na Univerzite tretieho veku v Žiline.

Všetci ste srdečne pozvaní.

Vstup voľný!

Fotky z realizovaných prednášok nájdete vo fotogalérii.

Realizované prednášky:

Cesta do hlbín študentovej duše - Ing. Hrebeňárová, PhD., október 2017

Príbeh kráľovnej Didó - RNDr. Bálintová, CSc., november 2017

Adventný koncert - Komorný spevácky zbor OMNIA, december 2017

Čo je vidieť na oblohe? - RNDr. Znášik, január 2018

Nanotechnológie - od modernej kozmetiky až po obnoviteľné zdroje energie - Ing. Šoltýs, PhD., február 2018

Najznámejšie liečivé rastliny slovenskej flóry - Ing. Čičová, PhD., marec 2018

Študoval som na žilinskej reálke (budova "A" v spomienkach) - Ing. Groma, Mgr. Štanský, máj 2018

Cesty poznávania = cesty svetom - Dr.h.c.prof.Ing. Tatiana Čorejová, PhD., máj 2018

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA