Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
   Otvorenie ak. roku 2015/2016
   Spoločenské stretnutie
   20 krokov k poznaniu
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Prvý zápis študentov na Univerzitu tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA) sa viaže k 13. októbru 1995. Do prvého študijného programu „Doprava a spoje“ nastúpilo 17 študentov – seniorov. Po prvýkrát tak univerzita posunula hranicu vzdelávacieho procesu ďalej, ukázala silu a potenciál skrytý v práci so staršími učiacimi sa.  V priebehu nasledujúcich devätnástich aktívnych rokov rôznorodosť študijnej ponuky, odbornosť lektorov, profesionalita a empatia koordinátorov vzdelávania prispeli k niekoľkonásobnému nárastu študentov U3V UNIZA.  

Akademický rok 2015/2016 bol jubilejný. Slávnostné otvorenie akademického roku a spoločenské stretnutie v priebehu septembra 2015 odštartovali rok osláv poznania, múdrosti a krásy seniorského vzdelávania. Počas jubilejného roka bol priestor poďakovať sa všetkým, ktorí svojou tvorivosťou, ochotou, oduševnením a vierou v silu tohto typu vzdelávania prispeli k budovaniu dobrého mena U3V UNIZA. Prostredníctvom celoročného cyklu prednášok a diskusií „20 krokov k poznaniu“  sme spolu so vzácnymi ľuďmi postupne po krôčikoch odkrývali  poznané i nepoznané zákutia života.

Čo sme v jubilejnom roku pripravili?

Otvorenie ak. roku 2015/2016
- slávnostný začiatok 20. akademického roka U3V UNIZA za účasti jej súčasných študentov spojený s krátkym historickým exkurzom

Spoločenské stretnutie
- prezentácia práce na U3V UNIZA počas 20 rokov existencie za účasti pozvaných hostí

20 krokov k poznaniu
- cyklus vybraných prednášok a diskusných fór vychádzajúcich z kľúčových kompetencií celoživotného vzdelávania ponúkajúcich zaujímavé témy prostredníctvom zaujímavých ľudí

Časopis SCHODY
- jubilejné 10. vydanie časopisu študentov U3V UNIZA obohatené príspevkami zakladateľov U3V UNIZA, lektorov a samotných študentov U3V UNIZA. Jeho vydanie bolo spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Zborník vybraných záverečných prác
- práce študentov na tému "Moje štúdium na U3V UNIZA" a "Status seniora - vízia a realita" poskytnú čitateľom vzácny pohľad na osobné výpovede študentov, ktorí sa rozhodli vzdelávať sa aj v seniorskom veku. Zborník s názvom: Senior neznamená starý je prejavom úcty k múdrosti a skúsenostiam, ktoré prináša seniorský vek a jeho aktívne prežívanie.

PROJEKT BOL SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA

 

Pri príležitosti 20. výročia založenia U3V ŽU bolo vytvorené propagačné video mapujúce históriu, súčasnosť a pohľad do budúcnosti vo vzdelávaní a aktivitách U3V UNIZA. Video bolo po prvýkrát zverejnené na spoločenskom stretnutí dňa 21. septembra 2015. V prípade záujmu si ho môžte pozrieť nižšie, jeho dĺžka je približne 16 minút.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA