Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2019/20 - Rozvrh
Letný semester 2019/20 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

PONUKA ŠTÚDIA NA AKAD. ROK 2020/2021 BUDE ZVEREJNENÁ 25. MARCA 2020 A PRIHLASOVANIE BUDE SPUSTENÉ 1. APRÍLA 2020.

 

V prípade, že sa chcete prihlásiť na štúdium, dodržte, prosím, Postup prijatia na štúdium, ktorý je zverejnený na lište vľavo. Prihlásiť sa na štúdium  je možné  aj po 30.6., ale iba do naplnenia študijných skupín. 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

1. Prihlásiť sa na jednotlivé vzdelávacie programy a moduly možno OSOBNE alebo ELEKTRONICKY formou predbežného záujmu.

2. Po prijatí elektronickej prihlášky Vás bude príslušná koordinátorka informovať o ďalšom postupe (vypísanie záväznej prihlášky, zaplatenie poplatku za štúdium, atď.).

 

Po kliknutí na názov programu/modulu sa Vám zobrazia podrobné informácie. 

 

PONUKA ŠTÚDIA V AKAD. ROKU 2019/2020

 

PRE ZÁUJEMCOV OD 45 ROKOV


3-ročné VZDELÁVACIE programy

1-ročné VZDELÁVACIE moduly

 

PRE zÁUJEMCOV od 55 rokov

 

2-ročnÝ POČíTAČOVÝ program

 

1-ročné POČítaČOvé moduly

 

PRE zÁUJEMCOV od 60 rokov

 

3-ročnÝ VZDELÁVACÍ program

1-ročný VZDElÁVACÍ modul

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA