Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2022/2023
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
   Zborník 2012
   Zborník 2013
   Zborník 2014
   Zborník 2015
   Zborník 2016
   Zborník 2017
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Názov zborníka: Zrnká múdrosti

 

„Každý z nás má dar, ktorý môžeme zdieľať so svetom. Niečo, pre čo vnútorne horíme a čím vieme svetu poslúžiť...“

 

Takto znejú úvodné slová posolstva v  zborníku vybraných záverečných prác študentov U3V UNIZA. Sú vyjadrením ochoty seniorov podeliť sa s verejnosťou o svoje životné skúsenosti a vedomosti.

Študenti U3V UNIZA si v zborníku zaspomínali  na detstvo prežité v Žiline, či na Orave, vyznali sa zo vzťahu k jedinečnostiam Slovenska cez svoj obdiv k drotárstvu, či tradičnému ľudovému odevu. Vyjadrili svoju istotu, že šťastie človeka sa buduje v dobrej rodine a poukázali na význam výchovy. Svojim osobným príkladom presvedčili, že je zdravé byť aj v treťom veku života fyzicky aktívny každý deň.

 

Všetky práce si môžete prečítať v kapitolách:

  • ODKAZY MINULOSTI
  • JEDINEČNOSTI SLOVENSKA
  • HODNOTY ŽIVOTA
  • SENIOR A ZDRAVIE

Zrnká múdrosti/ Zborník 2017

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA