Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Prihláška na štúdium
ŠTÚDIUM 2021/2022
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
   Zborník 2012
   Zborník 2013
   Zborník 2014
   Zborník 2015
   Zborník 2016
   Zborník 2017
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

 

 

Názov zborníka: Mysli globálne, konaj lokálne

 

  • vyberáme z predslovu zborníka slovami PhDr. Ing. Tibora Máhrika, PhD. DipTh:

"...nielen ľudia dvadsiateho storočia bytostne zažívali realitu "lokálneho" a "globálneho", ich inakosť, nesúlad a nezmieriteľné napätie medzi nimi. Aj nové milénium konfrontuje človeka s tým, že môj lokálny svet a náš globálny svet sa stretávajú v existencii každého človeka na tejto planéte a bojujú o jeho rozhodnutie. Niektorí si to uvedomujú a snažia sa progresívne vstúpiť do širšieho kontextu, než je ten môj, súkromný, ohraničený stenami bytu, výmerom zeme alebo sumou bankového konta. Iní to vzdávajú a sklamamní sa uzatvárajú do maličkého sveta. Prestávajú sa aktívne zaujímať o to, čo sa deje v našej spoločnosti, v meste či na dedine - alebo za ich hranicou..." 

Program seniorského vzdelávania na U3V UNIZA vytvára priestor pre tých prvých.

Výsledkom tohto snaženia je aj vydanie zborníka, ktorého obsah tvoria vybrané záverečné práce študentov U3V UNIZA, ktorí majú čo povedať k téme aktívneho občianstva v zmysle sloganu: "Mysli globálne, konaj lokálne".

Ich osobné výpovede, názory a skúsenosti si môžete prečítať v kapitolách zborníka:

  • MOJA OSOBNOSŤ V SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI
  • ŠKOLSTVO VO VÍRE ČASU
  • SLOVENSKO - ZNÁME I NEZNÁME

Zborník "Mysli globálne, konaj lokálne" získal 3. miesto v kategórii odborná literatúra čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2016, ktorú už po jedenásty krát vyhlásila Krajská knižnica v Žiline.
Celkovo bolo do súťaže nominovaných 56 titulov, z toho 30 v kategórii Odborná literatúra. 

Mysli globálne, konaj lokálne/ Zborník 2016

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA