Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2022/2023
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
   Zborník 2012
   Zborník 2013
   Zborník 2014
   Zborník 2015
   Zborník 2016
   Zborník 2017
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Názov zborníka: Senior neznamená starý

V úvodnom príhovore zborníka študentka Univerzity tretieho veku v Žiline vysvetľuje, že výraz "senior" je prejavom poklony, prirodzenej úcty a autority. Záverečné práce publikované v zborníku majú ambíciu presvedčiť o tomto fakte čitateľa prostredníctvom názorov, životných skúseností a poznania našich seniorov - študentov Univerzity tretieho veku v Žiline.

Tlač zborníka bola realizovaná s finačnou podporou mesta Žilina z grantovej dotácie pre oblasť vzdelávanie s dôrazom na rozvoj dobrovoľníctva. Preto aj všetky prípravné práce na zostavení zborníka - od tvorby grafiky, cez prepis prác a jazykovú korektúru boli zabezpečené dobrovoľnícky študentmi Univerzity tretieho veku.

Zborník obsahuje kapitoly:

  • Status seniora - vízia a realita
  • Moje štúdium na Univerzite tretieho veku
  • Čo by pomohlo mojej pamäti?
  • Ako vnímam starostlivosť o dušu?
  • Láska ako spôsob života

  Zborník bol oficiálne uvedený do života na Slávnostnom otvorení akademického roka 2015/2016.

 Senior neznamená starý/ Zborník 2015

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA