Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
U3V DOMA
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Letný semester 2019/20 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2020/2021
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Zborník vybraných prác študentov
   Zborník 2012
   Zborník 2013
   Zborník 2014
   Zborník 2015
   Zborník 2016
   Zborník 2017
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Názov projektu a súčasne názov zborníka: Osobnosti minulosti a súčasnosti

Po úspechu dvoch zborníkov vybraných záverečných prác študentov Univerzity tretieho veku sa pracovníci Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline rozhodli opäť podeliť s verejnosťou o nové kvalitné práce svojich študentov vo forme vydania už tretieho zborníka prác s názvom: Osobnosti minulosti a súčasnosti.

Tlač zborníka bolo možné zrealizovať s finačnou podporou mesta Žilina z grantovej dotácie pre oblasť kultúry s dôrazom na rozvoj dobrovoľníctva. Preto aj všetky prípravné práce na zostavení zborníka - od tvorby grafiky, cez prepis prác a jazykovú korektúru boli zabezpečené dobrovoľnícky študentmi Univerzity tretieho veku.

Nový zborník je zostavený tematicky rôznorodo. Práce sú rozdelené do celkov s názvami:

  • Osobnosti dejín európskej civilizácie na našom území
  • Osobnosti a významné budovy v dejinách Žiliny
  • Osobnosti architektúry, výtvarného umenia, hudby a medicíny nášho regiónu

Zborník bol oficiálne uvedený do života na Slávnostnom otvorení akademického roka 2014/2015.

Osobnosti minulosti a súčasnosti/ Zborník 2014

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA