Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2022/2023
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

1. Prihlásiť sa možno prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY, ktorá je uvedená pri každom programe.

2. Ak sa chcete prihlásiť na viaceré programy, je potrebné vyplniť prihlášku za každý program osobitne.

3. Po prijatí elektronickej prihlášky Vás bude príslušná koordinátorka informovať o ďalšom postupe.

 

Po kliknutí na názov programu sa Vám zobrazia podrobné informácie o ňom (rozsah, obsahová náplň, poplatok, koordinátorka,...).

Po kliknutí na slovo "prihláška" za názvom programu sa Vám zobrazí elektronická prihláška na daný program. 

Ak je za názvom programu uvedené OBSADENÉ, môžete sa prihlásiť ako náhradník - pošlite, prosím, mail na u3a@uniza.sk s uvedením Vášho mena, priezviska, tel. čísla a názvu programu, o ktorý máte záujem.

 

 

PRE ZÁUJEMCOV OD 45 ROKOV (programy OZNAČENÉ * od 55 ROKOV)

 

 

ŽILINA

1-ROČNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY S MOŽNOSŤOU POKRAČOVAŤ V 2. a 3. ROČNÍKU

 

1-ročný VZDELÁVACÍ PROGRAM ukonČenÝ osvedČením o ABSOLVOVANÍ

 

1-ročné VZDELÁVACIE PROGRAMY

 

ČADCA - pobočka

1-ročné VZDELÁVACIE PROGRAMY

 

POVAŽSKÁ BYSTRICA - pobočka

1-ročnÝ PROGRAM

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA