Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

U3V DOMA
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Zimný semester 2019/20 - Rozvrh
Letný semester 2019/20 - Rozvrh
Pobočka Čadca
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2020/2021
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Zborník vybraných prác študentov
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline ponúka pre zamestnancov Žilinskej univerzity cyklus otvorených prednášok. Ich cieľom je priblížiť obsah študijných programov, ale aj ponúkuť pohľad na činnosť Univerzity tretieho veku, ktorú môžu navštevovať všetci záujemcovia starší ako 45 rokov. Prednášky budú určite i dôkazom toho, že študenti Univerzity tretieho veku sa počas svojho trojročného štúdia naučia veľa užitočného pre aktívny život seniora.

V akademickom roku 2016/2017 ponúkame zamestancom Žilinskej univerzity zdarma účasť na cykle prednášok Cesty poznávania, ktoré nahradia otvorené prednášky. 

Prednášky cyklu sa konajú v utorky podľa rozpisu termínov od 15.00 hod - 16.30 hod., v učebni B 105 v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania na ul. 1. mája č. 32 v Žiline (areál FBI).

Viac informácií o prednáškach cyklu nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Pozvánky na tieto prednášky sú zamestnancom UNIZA priebežne ponúkané na Intranete UNIZA a prostredníctvom hromadných e-mailov UNIZA vždy pred dátumom ich  konania.

Prihlásiť sa môžete na tel. čísle: 513 5043 alebo mailom na adrese janka.snahnicanova@uniza.sk.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA