Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Každoročne v priebehu mesiacov január/február - na konci zimného semestra, mapujeme spokojnosť našich študentov so štúdiom na Univerzite tretieho veku prostredníctvom anonymných dotazníkov. Takto získané odpovede, názory a pripomienky študentov sú pre našu ďalšiu prácu veľmi dôležité. Dotazníky slúžia na zlepšenie kvality vyučovacieho procesu Univerzity tretieho veku a zároveň odrážajú spätnú väzbu od študentov.

V ak. roku 2010/2011 bolo vyplnených 216 dotazníkov. Vyhodnotenie dotazníka si môžete pozrieť tu.

V ak. roku 2011/2012 bolo vyplnených 167 dotazníkov. Vyhodnotenie dotazníka si môžte pozrieť tu.

V ak. roku 2012/2013 bolo zozbieraných 158 odpovedí. Vyhodnotenie dotazníka si môžete pozrieť tu.

V ak. roku 2013/2014 bolo zozbieraných 173 odpovedí. Vyhodnotenie dotazníka si môžete pozrieť tu.

V ak. roku 2014/2015 bolo zozbieraných 234 odpovedí. Vyhodnotenie dotazníka si môžete pozrieť tu.

V ak. roku 2015/2016 bolo zozbieraných 196 odpovedí. Vyhodnotenie dotazníka si môžete pozrieť tu.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA