Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2018/19 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Dňa 21. septembra 2011 slávnostným zahájením akademického roku 2011/2012 začal proces záujmového vzdelávania na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v novej pobočke v Prievidzi. Prednášky jednotlivých študijných programov boli realizované v priestoroch detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity na ul. Bakalárska 2 v Prievidzi, v ak. roku 2013/2014 boli realizované aj v priestoroch Hornonitrianskej knižnice na Záhradníckej ul. a v priestoroch Domu kultúry na ul. F. Madvu.

Vzdelávací proces v pobočke bol ukončený v máji 2016, kedy svoje štúdium ukončili absolventi študijného programu Základy práce s počítačom - Pokročilá práca s PC. Ich slávnostná promócia sa konala 7. júna 2016 v Žiline.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA