Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Dňa 21. septembra 2011 slávnostným zahájením akademického roku 2011/2012 začal proces záujmového vzdelávania na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v novej pobočke v Prievidzi. Prednášky jednotlivých študijných programov boli realizované v priestoroch detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity na ul. Bakalárska 2 v Prievidzi, v ak. roku 2013/2014 boli realizované aj v priestoroch Hornonitrianskej knižnice na Záhradníckej ul. a v priestoroch Domu kultúry na ul. F. Madvu.

Vzdelávací proces v pobočke bol ukončený v máji 2016, kedy svoje štúdium ukončili absolventi študijného programu Základy práce s počítačom - Pokročilá práca s PC. Ich slávnostná promócia sa konala 7. júna 2016 v Žiline.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA