Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

U3V DOMA
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Zimný semester 2019/20 - Rozvrh
Letný semester 2019/20 - Rozvrh
Pobočka Čadca
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2020/2021
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
   História
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Zborník vybraných prác študentov
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

GAIN

Od augusta 2012 do júla 2014 bol Ústav celoživotného vzdelávania riešiteľom projektu aGAin connected - by volunteerINg/Opäť spojení - dobrovoľníctvom. Projekt bol podporený Európskym grantovým Programom celoživotného vzdelávania, podprogramu Grundtvig. Jeho zámerom bolo identifikovať aktivity pre dobrovoľnícke pôsobenie seniorov v podmienkach Univerzity s ohľadom na jej potenciál, a tiež na potenciál seniorov. Spolu s partnerom projektu - Centrem dalšího vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z Prahy, s využitím rozvíjajúcej sa česko - slovenskej vzájomnosti podporoval dobrovoľnícke aktivity svojich študentov a snažil sa vytvoriť podmienky pre efektívny rozvoj dobrovoľníctva na Univerzitách tretieho veku. Dôležitou aktivitou v rámci realizácie projektu boli výmenné pobyty študentov partnerských organizácií zapojených do dobrovoľníckych aktivít na svojich Univerzitách tretieho veku. Prvá výmena študentov Univerzity tretieho veku FF UK z Prahy sa uskutočnila v apríli 2013. V októbri 2013 sa dve študentky Univerzity tretieho veku ŽU zúčastnili druhého 3-týždňového pobytu v Prahe. Posledný výmenný pobyt štyroch študentov Univerzity tretieho veku ŽU v Prahe sa konal na prelome marca a apríla 2014 (Informácie o projekte sú zverejnené aj v sekcii Projekty - pre rýchlejší prístup kliknite na tento odkaz.)

 

Realizovaná dobrovoľnícka práca študentov Unvierzity tretieho veku:

Senior Volunteering project

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity je prostredníctvom Univerzity tretieho veku zapojený do projektu Senior Volunteering project, ktorý koordinuje Slovenská asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku. Ide o projekt pripravený v rámci grantovej schémy Grundtvig – Dobrovoľnícke projekty pre seniorov. Sú to bilaterálne projekty, v rámci ktorých seniori  starší ako 50 rokov navštívia na minimálne 3 týždne partnerskú krajinu. Partnermi projektu Senior Volunteering project sú Slovenská asociácia Univerzít tretieho veku a Univerzita Ulm prostredníctvom  svojho centra ďalšieho všeobecného vedeckého vzdelávania ZAWiW. V rámci výmeny skúseností sa v sprievode PhDr. Nadeždy Hrapkovej, prezidentky Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku a vedúcej programu Univerzity tretieho veku Univerzity Komenského v Bratislave, na krátkej návšteve Univerzity tretieho veku ŽU zastavili v dňoch 18. - 21. októbra 2011 dve seniorky - p. Sigrid Hilsbeck a p. Ursula Richter z Univerzity v Ulme.

Počas svojej návštevy sa, okrem iného, spolu so študentkami U3V zúčastnili spoločného stretnutia v Krajskej knižnici v Žiline, na ktorom si navzájom vymenili skúsenosti s dobrovoľníckymi aktivitami na svojich univerzitách. Fotky z tohto stretnutia si môžte pozrieť vo fotogalérii.

Detské leto v knižnici

Po úspechu Detského leta v knižnici od roku 2011 až po súčasnosť pokračuje spolupráca Krajskej knižnice a Univerzity tretieho veku v Žiline na realizácii stretnutí detí a seniorov pri zážitkovom vzdelávaní. Študentky Univerzity tretieho veku ako dobrovoľníčky pripravujú pre deti prázdninové  edukačné workshopy. Formou zábavy, hier, trpezlivosti a dobrej nálady seniorky dnešným deťom  približujú vedomost,ktoré získali na U3V UNIZA v rámci svojho štúdia. Veríme, že aj nasledujúce ročníky Detského leta v knižnici priniesú okrem podpory dobrovoľníctva seniorov pekné zážitky, nové priateľstvá, radosť a porozumenie medzi deťmi a tými skôr narodenými.

 Fotky z niektorých workshopov nájdete vo fotogalérii.

 

Časopis SCHODY

V rámci projektu "aby poznanie spájalo - Letná škola pre seniorov" podporeného Nadáciou Orange v júni 2010 bolo vytvorené prvé číslo časopisu SCHODY. Redakčnú radu tohto časopisu tvoria najmä študenti U3V, pravidelne zaznamenávajúci dianie okolo seba, svoje postrehy, či zážitky. (Čítajte viac o časopise SCHODY.)

Tvorivé dielne

Študentky U3V sú mimoriadne zručné a kreatívne, a navyše sa radi podelia o svoje nápady aj s inými. Dôkazom toho je, že sa študentky U3V pravidelne stávajú lektorkami tvorivých dielní (výtvarná technika "Grafika", maľovanie na sklo, pletenie z papiera, výroba drôtovaných stromčekov, výroba vianočných pohľadníc,..).

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA