Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Aktuálny rozvrh 2018/2019
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
   História
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

"Generálka" workshopu: Starý človek - fakty a mýty 

28. novembra 2018 sa na pôde U3V UNIZA stretli dobrovoľníci z radov študentov U3V UNIZA, ktorí prejavili záujem o zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít U3V na „Čaji o tretej“. Dôvodom stretnutia bola „generálka“ workshopu s názvom: Starý človek – fakty a mýty. Ide o medzigeneračný workshop, s ktorým vyškolení seniori vstúpia do prostredia základnej školy a za pomoci pedagóga budú v skupinkách so žiakmi 9. ročníka riešiť zábavné a vzdelávacie úlohy. Témou bude environmentalistika. Veríme, že týmto stretnutím zbúrame u niektorých juniorov, či seniorov medzigeneračné predsudky a bariéry.

Fotky z tohto stretnutia sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Ocenenie SENIOR FRIENDLY 2018 

19. októbra 2018 sa v priestoroch Zichycho paláca v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie 3. ročníka súťaže Senior Friendly. Ide o súťaž projektov zameraných na realizáciu aktívnych seniorov v rôznych oblastiach ich života. V kategórii kultúry a vzdelávania získala U3V UNIZA ocenenie za medzigeneračné workshopy organizované na základných a stredných školách a za svoju snahu búrať predsudky medzi generáciami. Ocenené bolo tak aj dobrovoľníctvo vo vzdelávaní, ktoré prostredníctvom aktívnych seniorov môže U3V UNIZA uvádzať do praxe. Plakety Senior Friendly si v rámci slávnostného galavečera okrem U3V UNIZA prevzalo aj desať ďalších firiem, organizácií, inštitúcií a združení, ktoré ponúkajú určité výhody, služby, výrobky, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach. Medzi nimi sú napríklad denník Pravda, Nadácia Chemosvit, samospráva mesta Prešov či COOP Jednota.

Fotka ocenenia

 

Čaj o tretej 

16. októbra 2018 sa v priestoroch Univerzity tretieho veku na Ulici 1. mája uskutočnilo prvé informačné stretnutie potencionálnych dobrovoľníkov z radov študentov U3V UNIZA. Pani Ing. Janka Sňahničanová im predstavila plán dobrovoľníckych aktivít na akademický rok 2018/2019 a pozvala ich na spoluprácu v tej oblasti, resp. oblastiach, ktoré najviac vyhovujú ich osobnostnému zamerianu. Či už pri tvorbe seniorského časopisu Schody, na medzigeneračných workshopoch v školách alebo ako lektor Letnej školy pre seniorov. Študenti potom prispeli vlastnými veľmi zaujímavými návrhmi na dobrovoľníctvo vo vzdelávaní.

Fotky z tohto stretnutia sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Oceňovanie dobrovoľníkov

Počas slávnostného otvorenia akad. roka 2018/19 Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity bolo ocenených 14 dobrovoľníkov (11 bolo prítomných) za ich prácu pre Univerzitu tretieho veku. Z rúk pána prorektora pre vzdelávanie prevzali pamätnú medailu. Ocenenými boli:

1. Baligová Eva 8. Šusteková Katarína
2. Dingová Anna 9. Brezianska Vlasta
3. Ďurdíková Viera 10. Fišerová Marta
4. Hamalová Gabriela 11. Novák Miroslav
5. Hubková Jarmila 12. Zvarík Štefan
6. Miháliková Soňa 13. Zvaríková Ivana
7. Petráková Ľudmila 14. Žeriava Dušan

 

Fotky zo slávnostného otvorenia akad. roka sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA