Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
25. výročie U3V
U3V DOMA
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2020/2021
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Zborník vybraných prác študentov
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Názov projektu a súčasne názov zborníka: Delíme sa o poznanie

Po minuloročnom úspechu prvého vydania zborníka vybraných záverečných prác študentov Univerzity tretieho veku sa pracovníci Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline rozhodli opäť podeliť s verejnosťou o nové kvalitné práce svojich študentov vo forme druhého vydania zborníka s názvom: Delíme sa o poznanie.

Tlač zborníka bude možné zrealizovať s finančnou podporou mesta Žilina z grantovej dotácie pre oblasť kultúry s dôrazom na rozvoj dobrovoľníctva. Preto všetky prípravné práce na zostavení zborníka - od tvorby grafiky, cez prepis prác a jazykovú korektúru sú zabezpečené dobrovoľnícky študentmi Univerzity tretieho veku.

Nový zborník je zostavený tematicky rôznorodo. Práce sú rozdelené do celkov s názvami:

  • Pamiatky UNESCO na Slovensku

  • Dejiny európskej civilizácie a kultúry na území Slovenska

  • Čriepky z dejín Žiliny

  • Príspevky  študentiek Univerzity tretieho veku Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe

Zborník bude verejnosti prístupný v elektronickej forme na našej internetovej stránke koncom septembra 2013, kedy bude aj uvedený do života na Slávnostnom otvorení akademického roka 2013/2014.

Momentálne sa ukončujú práce na jeho grafickej a textovej časti a pripravuje sa do tlače.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA