Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
25. výročie U3V
U3V DOMA
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2020/2021
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Zborník vybraných prác študentov
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

 

Názov zborníka: Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku

Prvýkrát počas svojej existencie sa pracovníci Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline rozhodli podeliť s verenosťou Žiliny o vzácne spomienky, fakty a informácie, ktoré sú už dlhodobo uchovávané v podobe záverečných prác študentov Univerzity tretieho veku.

Za finančnej pomoci a podpory mesta Žilina v rámci grantovej dotácie na rok 2012 v oblasti Vzdelávanie sa podarilo vydať zborník týchto vybraných záverečných prác.

Zaujímavosťou pri tvorbe zborníka bolo, že na všetkých prípravných prácach - od tvorby grafiky, cez prepis a jazykovú korektúru,  spolupracovali študentky Univerzity tretieho veku ako dobrovoľníčky. To dokazuje, že je možné štúdiom nadobudnúť nové vedomosti  aj v seniorskom veku a následne ich použiť pre praktický život a prospech ostatných. Štúdium a tiež dobrovoľnícky podiel na tvorbe zborníka zaraďuje našich študentov medzi aktívnych a hodnoty vytvárajúcich spoluobčanov.

Záverečné práce sú v zborníku rozdelené do tematických celkov: Historický vývoj mesta Žilina, Kultúrny a duchovný život Žiliny v minulosti, Osobnosti Žiliny a  Vzácne spomienky.

Autori prác sú študenti študijných programov: Dejiny Žiliny, Dejiny Slovenska, Človek a medziľudské vzťahy, Človek a umenie a Kulturológia a kultúrna človek.

Autori vo svojich prácach ponúkajú svoje znalosti, cenné informácie a dôležité fakty o Žiline, ktoré pôsobivo dopĺňajú osobnými skúsenosťami spojenými so životom mesta Žilina. A práve to robí zborník neopakovateľným.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA