Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
25. výročie U3V
U3V DOMA
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2020/2021
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Zborník vybraných prác študentov
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

GAIN

aGAin connected - by volunteerINg

Opäť spojení - dobrovoľníctvom

Projekt podporený Európskym grantovým Programom celoživotného vzdelávania, podprogram Grundtvig

Č. PROJEKTU

124700931

REALIZÁCIA PROJEKTU

01/08/2012 - 31/07/2014

CIEĽ PROJEKTU

Vytvorenie podmienok pre efektívny rozvoj dobrovoľníctva na Univerzitách tretieho veku prostredníctvom podpory dobrovoľníctva a existujúcej resp. stále sa rozvíjajúcej česko - slovenskej vzájomnosti. Projekt je založený na spojení potenciálu študentov a Univerzity v zmysle identifikácie aktivít pre dobrovoľnícke pôsobenie seniorov.

PARTNER PROJEKTU

Centrum ďalšieho vzdelávania Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe

V termíne 15.apríla - 5.mája sa uskutočnil prvý 3-týždenný výmenný pobyt študentov partnerských Univerzít tretieho veku. S dobrovoľníckymi aktivitami na U3V ŽU sa v tomto období viac oboznámilo šesť študentiek Univerzity třetího věku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z Prahy.

Dobrovoľnícke aktivity pražských študentiek boli zamerané na tri cieľové skupiny:

 • žiaci vybraných základných škôl
 • študenti Univerzity tretieho veku ŽU
 • seniori z partnerských združení

Vybrané dobrovoľnícke aktivity študentiek Univerzity tretieho veku UK z Prahy:

 • lektorovanie prednášok: "Cestování starších v náročných podmínkách" (Peru, Laponsko, Nepál,..); "Kampa a zákoutí Prahy" (slávne osobnosti žijúce na Kampe, Werichov dom, most zamilovaných,..); "Sborová činnost jako formování dětí i jako záchytný bod pro seniory" (Rudolfinum, Kühnov detský zbor, Elpida,..) pre študentov Univerzity tretieho veku ŽU;
 • lektorovanie prednášky "Důležitost pohybu v seniorském věku - Nordic walking" pre seniorov v Krajskej knižnici V Žiline;
 • lektorovanie prednášky "Jak o sebe pečovat v seniorském věku"  pre členov Klubu dôchodcov pri OÚ v Tepličke nad Váhom;
 • lektorovanie prednášky "Procházky Prahou" pre žiakov troch základných škôl v Žiline;
 • stretnutie s členmi redakčnej rady seniorského časopisu SCHODY a príprava článkov do ďalšieho čísla tohto časopisu;
 • účasť na prednáškach št. programov Univerzity tretieho veku ŽU - Dejiny európskej civilizácie a kultúry, Kulturológia a kultúrny človek, Človek a spoločnosť, Pamiatky UNESCO a Človek a umenie.

V termíne 7. - 27. októbra 2013 sa konal druhý 3-týždený pobyt dvoch študentiek Univerzity tretieho veku ŽU v Prahe.

Vybrané dobrovoľnícke aktivity študentiek U3V ŽU v Prahe:

 • lektorovanie prednášky: "Vzdelávacie aktivity z oblasti práce s PC v seniorskom veku" pre študentov U3V FF UK v Prahe;
 • lektorovanie tvorivej dielne: "Pletenie košíčkov z pediga" pre študentov U3V FF UK v Prahe;
 • lektorovanie prednášky: "História mesta Žilina";
 • lektorovanie prednášky: "Reflexné prvky pre chodcov a bicyklistov";
 • lektorovanie prednášky: "Zdravý životný štýl";
 • vypracovanie "Cestičky pro babičky s vnoučaty" z návštev vybraných pamiatok v Prahe;
 • účasť na vybraných prednáškach v rámci Univerzity tretieho veku FF UK v Prahe.

Posledný výmenný pobyt štyroch študentov U3V ŽU sa uskutočnil v termíne 24.marca - 13. apríla 21014 na U3V FF UK v Prahe.

Vybrané dobrovoľnícke aktivity študentov U3V ŽU v Prahe:

 • lektorovanie prednášky: "Austrália - zážitky z ciest" pre študentov U3V FF UK v Prahe;
 • vypracovanie "Cestičky pro babičky s vnoučaty" z návštevy Bílkovej vily a Letnej;
 • vypracovanie "Cestičky pro babičky s vnoučaty" z prehliadky Vyšehradu;
 • lektorovanie prednášky "Premeny Žiliny po r. 1989 - porovnanie známych pamiatok kedysi a dnes" pre študentov U3V FF Uk v Prahe;
 • účasť na besede "Dobrovolnictví v seniorském věku" so zamestnancami Domu pečovatelské služby v Prahe;
 • lektorovanie tvorivej dielne "Zdobenie kraslíc" pre študentov U3V FF UK v Prahe;
 • lektorovanie prednášky "Spoznávame Havajské ostrovy" pre študentov U3V FF UK v Prahe;
 • lektorovanie prednášky "Slovenské zvyky a obyčaje - Turiec od fašiangov do Veľkej noci" pre študentov U3V FF UK v Prahe;
 • účasť na vybraných prednáškach v rámci Univerzity tretieho veku FF UK v Prahe.

Na stránke projektu sú priebežne zverejňované fotografie z jednotlivých aktivít a tiež blogy českých a slovenských študentiek. Web stránka projektu.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA