Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
25. výročie U3V
U3V DOMA
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2020/2021
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Zborník vybraných prác študentov
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Logo Medzinárodného vyšehradského fondu    

 

 

V rámci programu Malých grantov Medzinárodného vyšehrádskeho fondu bol Ústavu celoživotného vzdelávania schválený medzinárodný projekt Nech poznanie spája, ktorého partnermi boli Slezská univerzita v Opavě a Wyzsza Szkola Administracji v Biesko-Biala.

Projekt bol realizovaný v dňoch 21.9. - 22.9.2010, počas ktorých sa stretli študenti a mamažment univerzít tretieho veku zúčastnených krajín. Zámerom projektu bola motivácia seniorov k dobrovoľníckej práci v komunite a návrh činností, v ktorých by sa mohli uplatniť ako dobrovoľníci.

Workshop 21.9.2010:

  • Spoločná tvorba mapy minulosti - príspevky a spomienky seniorov na stredoškolské štúdium.
  • Mapa súčasnosti - dnešné motivátory a očakávania od seniorského vzdelávania.
  • Mapa budúcnosti - návrh činností, v ktorých by účastníci chceli pôsobiť ako dobrovoľníci v najbližšej budúcnosti.
  • Príspevok na tému "Dobrovoľníctvo".

Workshop 22.9.2010:

  • výlet na hrad Strečno
  • slávnostné otvorenie akademického roka 2010/2011 pri príležitosti 15. výročia založenia Univerzity tretieho veku
  • film z priebehu workshopu predchádzajúceho dňa
  • odborné prednášky na tému "Dobrovoľníctvo"

Fotogaléria kliknite tu

Film z workshopu - kliknite tu

Príspevky v médiách:

  

 

 V druhej polovici roku 2010 prebrala Slovenská republika ročné predsedníctvo Vyšehrádskej skupiny.

Viac informácii nájdete na:

http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&articleID=29887&ctag=articlelist&iid=1

http://www.visegradgroup.eu/

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA