Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
25. výročie U3V
U3V DOMA
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2020/2021
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Zborník vybraných prác študentov
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Žilinský komunitný fond

(Prehľadný plagát aktivít si môžte pozrieť tu.)

V rámci podpory z minigrantového programu Žilinského komunitného fondu bol od novembra 2010 do februára 2011 realizovaný projekt

Voľnočasové aktivity Univerzity tretieho veku.

V rámci projektu boli realizované nasledujúce aktivity:

Čitáreň a diskusné fórum

  • 15. november 2010;
  • 29. november 2010;
  • 20. január 2011

(Fotky z Čitárne si môžte pozrieť vo fotogalérii.)

Tvorivé dielne

  • 12. november 2010 - Maľovanie na sklo;
  • 7. december 2010 - Vianočné pohľadnice;
  • 8. február 2011 - Drôtované stromčeky

        (Fotky z tvorivých dielní si môžte pozrieť vo fotogalérii.)

Tréningy pamäte

  • 11. január 2011;
  • 25. január 2011;
  • 15. február 2011

Koncoročné stretnutie

  • 15. decembra 2010 - Vianočné posedenie

        Ďakujeme všetkým študentom Univerzity tretieho veku, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príjemnej predvianočnej atmosfére na tomto stretnutí.

        (Fotky zo stretnutia si môžte pozrieť vo fotogalérii.)

        Všetky aktivity boli realizované zdarma v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania na ul. 1. mája 32.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA