Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Časopis SCHODY - seniori motivujú seniorov

Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Realizácia: január - december 2016

 

SCHODY - príležitosť pre aktívne starnutie

Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Realizácia: január - december 2015

 

Senior neznamená starý

Projekt podporený z Grantovej dotácie mesta Žilina

Realizácia: máj - október 2015

 

5. ročník Letnej školy pre seniorov

Projekt podporený prostredníctvom Jarnej výzvy Fondu GSK 2014

Realizácia: máj - október 2014

 

Osobnosti minulosti a súčasnosti

Projekt podporený z Grantovej dotácie mesta Žilina

Realizácia: máj - október 2014

 

Delíme sa o poznanie

Projekt podporený z Grantovej dotácie mesta Žilina

Realizácia: máj 2013 - október 2013

  

GAIN

Projekt podporený Európskym grantovým Programom celoživotného vzdelávania, podprogram Grundtvig

Realizácia: august 2012 - júl 2014

 

Aktívny senior

Projekt podporený minigrantovým programom Žilinského komunitného fondu

Realizácia: 29. október - 21. december 2012

 

Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku

Projekt podporený z Grantovej dotácie mesta Žilina

Realizácia: máj 2012 - október 2012

 

3. ročník Letnej školy pre seniorov

Projekt podporený prostredníctvom Jarnej výzvy Fondu GSK 2012

Realizácia: apríl 2012 -  jún 2012

 

Vek nesmie byť prekážkou

Projekt podporený Slovenskou informatickou spoločnosťou

Realizácia: 1. september - 31. december 2011

 

Voľnočasové aktivity Univerzity tretieho veku

Projekt podporený minigrantovým programom Žilinského komunitného fondu

Realizácia: november 2010 - február 2011

 

Let the knowledge connect us! - Nech poznanie spája

Projekt podporený z programu Malých grantov Medzinárodného vyšehrádskeho fondu

Realizácia: 21. október 2010 - 22. október 2010

 

T.A.P.E.

Projekt podporený Európskym grantovým Programom celoživotného vzdelávania, podprogram Grundtvig

Realizácia: október 2008 - september 2010

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA