Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
U3V DOMA
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2020/2021
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
   1. ročník
   2. ročník
   3. ročník
   4. ročník
   5. ročník
   6. ročník
   7. ročník
   8. ročník
   9. ročník
   10. ročník
Zborník vybraných prác študentov
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

V termíne 15. - 25. júna 2015 bol pre študentov Univerztiy tretieho veku ŽU a širokú verejnosť mesta Žilina pripravený 6. ročník Letnej školy pre seniorov.

Pod plagátom nájdete podrobnejší popis jednotlivých aktivít.

Fotky z uskutočnených aktivít nájdete vo fotogalérii alebo priamo po kliknutí na tento odkaz.

Kurz anglického jazyka - veční začiatočníci a mierne pokročilí

Obsah: konverzácie na témy: rodina, v reštaurácii, v obchode, cestovanie, voľný čas

Úprava fotiek (potrebná PC zručnosť)

Obsah: úprava fotiek prostredníctvom voľne dostupných softvérových nástrojov GIMP a Photoscape

Esperanto

Obsah: gramatika a konverzácia na každodenné témy pre začiatočníkov

Pátranie po predkoch - tvorba rodokmeňa

Obsah: Prečo pátrať po svojej minulosti a preči si zostaviť rodokmeň? Akú postupnosť je potrebné pri tom dodržať? Ktoré pomocné hostorické vedy je možné využívať?

Kreatívne písanie

Obsah: Svoju vášeň pre písanie si nenechávajte len pre seba! Na workshope si osvojíte postupy a techniky tvorivého písania, vyriešite kreatívne úlohy a praktické cvičenia, a potvrdíte si prínos tvorivého písania pre rozvoj Vašej osobnosti...

Škola chrbtice

Obsah: prednáška o tom, ako si nezničiť chrbticu, ako dvíhať ťažké bremená, nácvik správneho dýchania

Žurnalistický workshop

Obsah: konkrétne rady od odborníka pri písaní pútavých článkov (sila nadpisu, najčastejšie omyly pri používaní slovenčiny, techniky písania článkov a blogov, Etický kódex novinára)

Relaxačné techniky

Obsah: oboznámenie sa s vybranými relaxačnými technikami napr.: diafragmatické dýchanie, autogénny tréning a Jacobsonova progresívna svalová relaxácia a ich praktický nácvik

Prehliadka mesta

Obsah: s pútavým výkladom profesionálneho sprievodcu si spoločne prejdeme trasu prehliadky: od budovy ÚCV ŽU – autobusová stanica – budova bývalých Elektrární – ciachovňa – Hlinkovo námestie – sad SNP – Remeselnícky dom – Kálov – Hotel Dubná skala – Rosenfeldov palác

Výroba šperku

Obsah: tvorivá dielňa zameraná na výrobu prívesku technikou obšívania

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA