Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
U3V DOMA
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2020/2021
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
   1. ročník
   2. ročník
   3. ročník
   4. ročník
   5. ročník
   6. ročník
   7. ročník
   8. ročník
   9. ročník
   10. ročník
Zborník vybraných prác študentov
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

V rámci grantového programu Nadácie ORANGE s názvom "Zelená pre seniorov 2010" bol Ústavu celoživotného vzdelávania schválený projekt ... aby poznanie spájalo - letná škola pre seniorov.

Zámerom projektu bolo oboznámiť seniorov s aktuálnymi vedomosťami a zručnosťami, ktoré vytvárajú príležitosť "držať krok" s mladšou generáciou.

Letná škola sa konala v dňoch 21.6. - 1.7.2010, počas ktorých boli realizované nasledujúce workshopy:

... aby jazyky spájali

 • konverzácie v anglickom jazyku (rodina, reštaurácia, obchod, cestovanie, hobby, voľný čas)
 • konverzácie vo francúzskom jazyku (predstavenie osoby, rodiny, cestovanie, Francúzsko, zvyky, tradície, umenie, kultúra)

... aby literatúra spájala

 • beseda s členmi Litarárneho klubu Silans v Žiline
 • literárne hračky - vlastná tvorba
 • stretnutie s Nikosom Kazantzakisom
 • rozhovor s vydavateľom Jánom Ničíkom
 • čítanie z dobrých kníh (herci Bábkového a Mestského divadla)
 • novinár a písanie
 • čítanie z nových kníh
 • Betty McDonald a ženy svetovej literatúry

... aby média spájali

 • rozdelenie tímov
 • vytvorenie redakčnej rady
 • logo, layout, titulná strana časopisu
 • redakčné a fotografické spracovanie tém
 • apretácia textov, výber fotografií
 • kompletizácia materiálov
 • krst časopisu a jehi prezentácia

... aby zručnosti spájali 

 • výroba glycerínových mydielok
 • maľovanie na sklo
 • práca s hlinou
 • batika
 • decoupage
 • drôtovanie
 • ručne vyrábaný papier
 • výroba papierových tašiek

Fotogaléria

Letná škola bola bezplatná a určená pre seniorov od 60 rokov.

 

Na projekte sme spolupracovali s týmito organizáciami:

Mesto Žilina (nám. Obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina)

Štatutárny zástupca: Ivan Harman, primátor

Kontakt: JUDr. Jarmila Beszédesová, vedúca odboru sociálneho a bytového

Klub dôchodcov Žilina (v správe mesta Žilina)

Spojená škola (Rosinská cesta, 010 08 Žilina)

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Wienerová

Kontakt: 041/500 44 10

 

Informácie o projekte boli zverejnené v nasledujúcich médiach:

Žilinský večerník informácie tu

MY žilinské noviny informácie tu

zilina.sk informácie tu

senior.sk informácie tu

 

Seniori v rámci workshopu ...aby médiá spájali vytvorili vlastný časopis SCHODY. Jeho prvé vydanie nájdete tu.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA