Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Aktuálny rozvrh 2018/2019
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
   1. ročník
   2. ročník
   3. ročník
   4. ročník
   5. ročník
   6. ročník
   7. ročník
   8. ročník
   9. ročník
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Letná škola pre seniorov sa zameriava na bariéry viažuce sa ku štúdiu na Univerzite tretieho veku, na zvýšenie povedomia o tomto type štúdia pre široké spektrum seniorov v Žilinskom regióne s dôrazom na témy, možnosti a spôsob štúdia.

Realizované ročníky:

1. ročník - jún/júl 2010 - ...aby poznanie spájalo - letná škola pre seniorov

2. ročník - jún 2011 - Letná škola pre seniorov, 2. ročník

3. ročník - jún 2012 - Letná škola pre seniorov, 3. ročník

4. ročník - jún 2013 - Letná škola pre seniorov, 4. ročník

5. ročník - jún 2014 - Letná škola pre seniorov, 5. ročník

6. ročník - jún 2015 - Letná škola pre seniorov, 6. ročník

7. ročník - jún 2016 - Letná škola pre seniorov, 7. ročník

8. ročník - jún 2017 - Letná škola pre seniorov, 8. ročník

9. ročník - jún 2018 - Letná škola pre seniorov, 9. ročník

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA