Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2022/2023
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
   Vydania časopisu
   Príloha KROKY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Po kliknutí na obálku (obrázok) príslušného čísla časopisu sa Vám otvorí celý časopis v pdf formáte.

SCHODY, 23. číslo SCHODY, 22. číslo SCHODY, 21. číslo
     
SCHODY, 19. číslo SCHODY, 19. číslo SCHODY, 18. číslo
     
SCHODY, 17. číslo SCHODY, 16. číslo SCHODY, 15. číslo
     
SCHODY, 14. číslo SCHODY, 13. číslo SCHODY, 12. číslo
     
SCHODY, 11. číslo SCHODY, 10. číslo SCHODY, 9. číslo
     
SCHODY, 8. číslo SCHODY, 7. číslo SCHODY, 6. číslo
     
SCHODY, 5. číslo SCHODY, 4. číslo SCHODY, 3. číslo
     
SCHODY, 2. číslo SCHODY, 1. číslo SCHODY, 0. číslo

 

Časopis Schody č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 18 bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Časopis Schody č. 19 a č. 20 bol financovaný z vlastných zdrojov U3V ÚCV UNIZA.

Časopis Schody č. 21 a č. 22 je spolufinancovaný Mestom Žilina - grantovou dotáciou pre rok 2021. PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA