Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
   Vydania časopisu
   Príloha KROKY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Počas realizácie projektu "... aby poznanie spájalo - letná škola pre seniorov" v júni 2010 sa nám podarilo vytvoriť so skupinkou študentov časopis SCHODY. Od novembra 2010 je tento časopis oficiálne zaregistrovaný na MK SR s prideleným číslom ISSN 1338-2942.

Príspevky tvoria nielen členovia našej redakčnej rady, ale do tvorby srdečne pozývame aj ostatných študentov Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline, ako aj seniorov zo širokého okolia.

Príspevky môžte zasielať na: u3a@uniza.sk

Kontakt: tel. 041/513 50 43

Členovia redakčnej rady - dobrovoľníci:

  • Ľudmila Gašparíková- šéfredaktorka
  • Viera Ďurdíková - jazyková korektúra
  • Ľudmila Petráková - grafik
  • Štefan Zvarík - fotograf
  • Jaroslava Hubková - pre oblasť kultúry
  • Mgr. Albert Kulla, PhD. - odborný člen
  • PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. - odborný člen
  • PaedDr. Silvia Antolová, PhD. - odborný člen

 

Vydanie časopisu SCHODY č. 10 v septembri 2015, časopisu SCHODY č. 11 v marci 2016 a časopisu Schody č. 12 v septembri 2016, časopisu Schody č. 13 v marci 2017 a časopisu Schody č. 14 v septembri 2017 bolo spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA