Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
Firemná kultúra
Projektová príprava a riadenie
Moderná administratíva
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy
Vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity
   Kvalifikovaná prezentácia
   Riadenie projektového cyklu
   Ako písať maily v anglickom jazyku
   Implementácia projektov zo ŠF
   Profil lektora
   Vzdelávanie personálnych referentiek ŽU
   Spoločenský protokol v praxi

CIEĽOVÁ SKUPINA: zamestnanci Žilinskej univerzity pracujúci v oblasti personálnej práce

TERMÍN 10. STRETNUTIA: 13. december 2011 od 8.00 do 11.00 hod.

MIESTO: zasadačka dekana SvF, AE307, 3. posch. 

LEKTOR: JUDr. Miroslav TICHÝ, PEDAS, katedra ekonomiky

POČET ÚČASTNÍKOV: uzatvorená skupina

PROGRAM:

Zmeny legislatívy pre nastávajúce obdobie

 

Účasť na vzdelávaní je bezplatná

Stretnutie je pripravené v rámci cyklu vzdelávania zamestnancov Žilinskej univerzity a náklady na vzdelávanie sú hradené z prostriedkov ŽU vyčlenených na vzdelávanie zamestnancov.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA