Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
Firemná kultúra
Projektová príprava a riadenie
Moderná administratíva
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy
Vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity
   Kvalifikovaná prezentácia
   Riadenie projektového cyklu
   Ako písať maily v anglickom jazyku
   Implementácia projektov zo ŠF
   Profil lektora
   Vzdelávanie personálnych referentiek ŽU
   Spoločenský protokol v praxi

 

Pôsobí ako konzultant medzikultúrneho obchodného protokolu a rokovania pre:

 • obchodné komory,
 • manažérov súkromných spoločností,
 • manažérov nadnárodných spoločností,
 • diplomatov a zamestnancov ministerstiev a úradov.

 

Odborné vzdelanie získala na:

 • European Training Institute, Brussels,
 • Central European University, Budapešť,
 • Donau University, Krems,
 • Institute of Intercultural Communication, Portland,
 • Univerzita Komenského, Bratislava,
 • Ekonomická univerzita, Bratislava.

 

Referencie lektora:

Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo kultúry SR, Telekomunikačný úrad SR, Úrad pre jadrový dozor SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Úrad pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo SR, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie, Pôdohospodárska platobná agentúra a ďalšie.

Slovak Telekom, a.s., Orange, a.s., Brookfield Global Relocation Services USA, DFA Intercultural Global Solutions LLC a ďalšie.

 

Odborné publikácie:

 • Professional Dictionary of European Terminology for Everyone
 • Multilingual Dictionary of European Terminology for Everyone
 • Translation Exercises of Professional Sentences from Letters and Emails for Everyone
 • Practical Guide how to manage intercultural negotiations for everyone

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA