Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
Firemná kultúra
Projektová príprava a riadenie
Moderná administratíva
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy
Vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity
   Kvalifikovaná prezentácia
   Riadenie projektového cyklu
   Ako písať maily v anglickom jazyku
   Implementácia projektov zo ŠF
   Profil lektora
   Vzdelávanie personálnych referentiek ŽU
   Spoločenský protokol v praxi

CIEĽOVÁ SKUPINA: zamestnanci Žilinskej univerzity pracujúci v oblasti prípravy a riadenia projektu

TERMÍN: 3.,4.-5. november 2010 od 9.00 do 15.00 hod. (platí pre všetky tri dni)

MIESTO: Učebňa B106, Ústav celoživotného vzdelávania ŽU, areál Fakulty špeciálneho inžinierstva

LEKTOR: Mgr. Danica Hullová, Centrum vzdelávania neziskových organizácií, Banská Bystrica

POČET ÚČASTNÍKOV: 18

KONTAKT: ucv@uniza.sk, telefonicky na 5041 alebo 5042

 

PROGRAM

1. deň

Plán aktivít

 • Balíky aktivít
 • Míľniky
 • Časový harmonogram (GANTTOV DIAGRAM, Sieťové grafy, Metóda kritickej cesty)
 • Personálne zabezpečenie aktivít
 • Príklady a riešenie prípadových štúdií

Plán zdrojov

 • Plán aktivít a jeho prepojenie s plánom zdrojov
 • Typy rozpočtov
 • Tvorba rozpočtu
 • Príklady a riešenie prípadových štúdií

2. deň

Monitoring a evaluácia projektov

 • Základná terminológia monitoringu a evaluácie
 • Monitoring, kontrola, evaluácia, audit
 • Prepojenie logického rámca a monitoringu
 • Indikátory a príklady dobrej praxe

3. deň

Monitoring a evaluácia projektov

 • Plán monitorovania projektu – výklad
 • Plán monitorovania projektu – práca v skupinách
 • Monitorovacie správy
 • Príklady a riešenie prípadových štúdií

Účasť na vzdelávaní je bezplatná.

Stretnutie je pripravené v rámci cyklu vzdelávania zamestnancov Žilinskej univerzity a náklady na vzdelávanie sú hradené z prostriedkov ŽU vyčlenených na vzdelávanie zamestnancov.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA