Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
Firemná kultúra
Projektová príprava a riadenie
Moderná administratíva
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy
Vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity
   Kvalifikovaná prezentácia
   Riadenie projektového cyklu
   Ako písať maily v anglickom jazyku
   Implementácia projektov zo ŠF
   Profil lektora
   Vzdelávanie personálnych referentiek ŽU
   Spoločenský protokol v praxi

CIEĽOVÁ SKUPINA: zamestnanci Žilinskej univerzity pracujúci v oblasti prípravy a riadenia projektu

TERMÍN: 21.október - 22.október 2010 od 9.00 do 15.00 hod. (platí pre obidva dni)

MIESTO: Učebňa B106, Ústav celoživotného vzdelávania ŽU, areál Fakulty špeciálneho inžinierstva

LEKTOR: Mgr. Tomáš Findra, Centrum vzdelávania neziskových organizácií, Banská Bystrica

POČET ÚČASTNÍKOV: 18

TERMÍN PRIHLÁSENIA: do 18. októbra 2010 telefonicky (5041 alebo 5042) alebo mailom (ucv@uniza.sk)

 

PROGRAM: 

 •  Analýza východiskovej situácie
 • SWOT analýza   
 • Problémová analýza   
 • Analýza cieľov    
 • Analýza stratégií    
 • Strom problémov – case study   
 • Strom problémov – odskúšanie modelovej analýzy  
 • Strom cieľov – case study   
 • Strom cieľov -  odskúšanie modelovej analýzy  
 • Výber stratégií   
 • Doplnenie výsledkov analýz do logického rámca – case study  

Účasť na vzdelávaní je bezplatná

Stretnutie je pripravené v rámci cyklu vzdelávania zamestnancov Žilinskej univerzity a náklady na vzdelávanie sú hradené z prostriedkov ŽU vyčlenených na vzdelávanie zamestnancov.

 

 

 

 

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA