Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
Firemná kultúra
Projektová príprava a riadenie
Moderná administratíva
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy
Vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity
   Kvalifikovaná prezentácia
   Riadenie projektového cyklu
   Ako písať maily v anglickom jazyku
   Implementácia projektov zo ŠF
   Profil lektora
   Vzdelávanie personálnych referentiek ŽU
   Spoločenský protokol v praxi

CIEĽOVÁ SKUPINA: výskumní pracovníci, vysokoškolskí učitelia, doktorandi, pracovníci oddelenia vedy a výskumu

TERMÍN: 12.máj - 13.máj 2010 od 9:00 do 15:30 hod. (platí pre obidva dni)

MIESTO: Učebňa B 104, Ústav celoživotného vzdelávania ŽU, areál Fakulty špeciálneho inžinierstva
LEKTOR:
Ing.Ľudmila Novotná - lektorka Ústavu celoživotného vzdelávania
POČET ÚČASTNÍKOV:
max.16
TERMÍN PRIHLÁSENIA:
do 11.mája 2010 telefonicky (5041 alebo 5042) alebo mailom (ucv@uniza.sk)

PROGRAM
1.deň
 • Vedecká komunikácia a komunikácia vedy
  • Úloha, význam, uplatnenie v praxi
 • Aspekty vedeckej komunikácie v Slovenskej republike a v EÚ
  • Špecifikácia slabých článkov
 • Aspekty komunikácie vedy
  • Analýza faktorov
 • Moderovaný dialóg - vymedzenie hlavných okruhov vedeckej komunikácie a komunikácie vedy
  • Vedecká komunikácia z praxe vedeckých pracovníkov Žilinskej univerzity
  • Praktická ukážka trénera
  • analýza najzávažnejších problémov
  • návrhy na riešenia, odstránenie zdrojov napätia, 8 bodový program riešenia problémov
 • Kľúčové zručnosti pre jednotlivé okruhy vedeckej komunikácie a komunikácie vedy
 • Moderovaný dialóg
  • Zásady, pravidlá uplatnenie
2.deň
 • Kreativita
  • Ako vyčerpať tému a nevyčerpať účastníka
 • Moderovanie znamená "Môcť sa pýtať!"
  • Dialóg vs.Moderovanie
  • Interakčná technika a pravidlá hry
 • Technika prezentácie
 • Technika vizuálizácie
  • Ako zaujať
  • pozornosť kolíše - psychologické aspekty
 • TRÉNING
  • Výber tém na moderovanie
  • Príprava účastníkov
  • Prezentácia
  • návrhy na riešenia, odstránenie zdrojov napätia, 8 bodový program riešenia problémov
 • Zhodnotenie tréning a ukončenie
   

Účasť na seminári je zadarmoÚstav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA