Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Charakteristika sekcie


CIEĽ KURZU

Oboznámiť sa s prostredím a využitím aplikácie Microsoft Internet Explorer, ktorá patrí medzi www prehliadače (aplikácia, pomocou ktorej je možné prezerať obsah www stránok). Naučiť sa používať aplikáciu Outlook Express, ktorá slúži na prácu s elektronickou poštou. Dozvedieť sa niečo o komunikácií v reálnom čase tzv. chate.


POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VZDELANIE
Ukončené základné vzdelanie
Základná orientácia v systéme MS Windows XP

METÓDY VÝUČBY
Kurz je založený na filozofii praktického nácviku všetkých preberaných tém s inštruktážou lektorov.

ROZSAH
20 hodín praktickej výučby

PROGRAM
Oboznámenie sa s prostredím internetového prehliadača MS Internet Explorer
Prezeranie stránok v prostredí internetového prehliadača MS Internet Explorer
 • oboznámenie sa s prácou s klávesnicou
 • oboznámenie sa s prácou s myšou
Vyhľadávanie informácií v prostredí internetového prehliadača MS Internet Explorer
 • vyhľadávanie informácií pomocou vyhľadávacích stránok: Google, Yahoo
 • vyhľadávanie grafických objektov a obrázkov pomocou vyhľadávacích stránok
 • vysvetlenie možností ich ďalšieho použitia v iných programových balíkoch

Práca s elektronickou poštou v prostredí internetového prehliadača MS Internet Explorer
 • vytvorenie poštového priečinku na verejnom poštovom serveri
 • nastavenie konta
 • oboznámenie sa s prostredím poštového priečinku
 • príjem a odoslanie poštovej správy
 • nastavenie adresára

Práca s komunikačnými aplikáciami
 • komunikačná aplikácia ICQ: vytvorenie konta v aplikácii, nastavenie základných parametrov aplikácie, príjem a odosielanie krátky textových správ, príjem a odosielanie súborov
 • komunikačná aplikácia SKYPE: vytvorenie konta v aplikácii, nastavenie základných parametrov aplikácie, nadviazanie audio spojenia
UKONČENIE
Účastníci obdržia

Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR
číslo 1350/1352/2006/179/1 zo dňa 16. júna 2006

 

 

 

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA