Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Charakteristika sekcie


CIEĽ KURZU
Oboznámiť sa so základmi práce v tejto aplikácií, s možnosťami tvorby jednoduchých matematických operácií, s často používanými štatistickými funkciami, s nastaveniami a možnosťami tlače. Ďalšia časť sa venuje práci s matematickými a logickými funkciami, tvorbou a úpravou tabuliek (tzv. formátovaním), vytvorením a úpravou grafov.


POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VZDELANIE
Ukončené základné vzdelanie
základná orientácia v operačnom systéme MS Windows XP

METÓDY VÝUČBY
Kurz je založený na filozofii praktického nácviku všetkých preberaných tém s inštruktážou lektorov.

ROZS
AH

20 hodín praktickej výučby (5 dní po 4 vyučovacie hodiny)

PROGRAM
Oboznámenie sa s prostredím tabuľkového editora MS Excel
Písanie textu v prostredí tabuľkového editora MS Office Excel

 • oboznámenie sa s prácou s klávesnicou
 • oboznámenie sa s prácou s myšou

Úprava a formátovanie tabuľky v prostredí tabuľkového editora MS Office Excel

 • editovanie a oprava buniek tabuľky
 • formátovanie napísaného textu: zmena typu a veľkosti písma, zmena zarovnania textu, zmena ohraničenia bunky, zmena rezu písma
 • vloženie a editovanie vzorca
 • vloženie a editovanie funkcie

Práca s grafikou v prostredí tabuľkového editora MS Office Excel

 • vytváranie jednoduchých grafických obrazcov pomocou objektov editora MS Office Excel
 • tvorba grafov a diagramov
 • celková koncepcia zostavovania tabuľky v spojení s grafickými prvkami

Nastavenie vzhľadu stránky a tlač dokumentov v prostredí tabuľkového editora MS Office Excel

 • nastavenie formátu listu papiera
 • číslovanie stránok
 • nadefinovanie záhlavia a päty dokumentu
 • nastavenie parametrov tlače

UKONČENIE
Účastníci obdržia

Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR
číslo 1350/13527/2006/179/1 zo dňa 16. júna 2006


Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA