Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
Firemná kultúra
Projektová príprava a riadenie
Moderná administratíva
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy


 • Základné zásady
 • Účastníci pracovno – právnych vzťahov
 • Zastúpenie
 • Vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru
 • Účasť odborových orgánov pri pracovno – právnych úkonoch
 • Pracovné ponuky
 • Voľba a vymenovanie
 • Súbežné pracovné pomery
 • Pracovná disciplína, pracovný poriadok
 • Povinnosti vedúcich pracovísk
 • Pracovný čas, prestávky v práci
 • Práca nadčas
 • Dovolenka, dodatková dovolenka
 • Mzda, náhrada mzdy
 • Školenie, štúdium popri zamestnaní
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Starostlivosť o pracovníkov
 • Pracovné podmienky žien a mladistvých
 • Náhrada škody
 • Pracovné spory
 • Dohody o prácach mimo pracovného pomeru
 • Zabezpečovanie práv a povinnosti z pracovno – právnych vzťahov
 • Lehota a doby

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA