Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
Firemná kultúra
Projektová príprava a riadenie
Moderná administratíva
   Metódy výučby
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy


ZÁMERY

Získať teoretické a praktické vedomosti a znalosti o vedení registratúry v podniku, úradnej korešpondencii a jazykovej kultúre, spoločenskom, obchodnom a diplomatickom protokole, prostredníctvom tréningov skvalitniť svoje komunikačné zručnosti.

CIELE

Zefektívniť prácu s podnikovými dokumentmi (ich vedenie a správu), tvoriť korešpondenciu akceptujúcu existujúce zásady a najnovšie trendy, získať základné poznatky a zručnosti zo spoločenského, obchodného a diplomatického protokolu, pripraviť pracovné rokovania, ľahšie zvládnu náročné situácie v ich pracovnej pozícii a skvalitniť komunikačné zručnosti.
METÓDY VÝUČBY
e-vzdelávanie doplnené tutoriálmi. Viac ...

PROGRAM
1.Základné informácie o vedení registratúry
Lektorka:
PhDr.Jana Kurucárová, raiditeľka štátneho archívu v Bytči
 • legislatíva o archívnictve a spisovej službe
 • správa registratúry ( spisovej služby )
 • registratúrny poriadok a registratúrny plán
 • manipulácia so záznamami

2.Úradná korešpondencia a jazyková kultúra

 • používanie slovenčiny ako štátneho jazyka
 • zmena v pravidlách slovenského pravopisu od roku 1991
 • aj úradná korešpondencia pre ľudí
 • STN 88 6101 a STN 016910
 • postup pri tvorbe listu
 • zásady štylizácie
 • zásady psychologického účinku písomností

3.Komunikácia v pracovných vzťahoch

Lektorka: PhDr.Jana Balkóciová

 • verbálna komunikácia - základné prvky a pravidlá
 • neverbálna komunikácia - interpretácia neverbálnych prejavov, nezámerné poskytovanie informácií
 • telefonovanie - základné pravidlá efektívneho telefonovania


Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
číslo1350/12930/2004/162/2 zo dňa 30. júna 2004.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA