Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
Firemná kultúra
Projektová príprava a riadenie
Moderná administratíva
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy

ZÁMERY

 • poznať hodnotové predstavy a normy chovania, ktoréovplyvňujú základné postoje voči firme

CIELE

 • vedieť identifikovaťvlastnú firemnú kultúru
 • využiť získané vedomostia zručnosti pri optimalizácii kultúry vo firme

PROGRAM
Čo je firemná kultúra 

 • charakteristika kultúry
 • typy firemnej kultúry,  jej vývojové štádiá 
 • prvky firemnej kultúry,hodnotová štruktúra, normy pracovného správania a konania
 • diagnostika potrieb zmenya metódy realizácie zmien

Vplyv manažmentu nafiremnú kultúru

 • vystupovanie smeromk obchodnému partnerovi
 • vystupovanie na verejnosti
 • zásady vystupovania vočipodriadenému a opačne 

Vytváranie požadovaného imidžu firmy

 • komunikácia
 • oblečenie
 • telefonovanie
 • úprava a spracovanie dokumentov
 • vzťah zamestnanca ku firme

Public relations 

 • postavenie a význampre firmu
 • základné aspekty
 • disciplíny publicrelations
 • public relations zameranédo vnútra firmy

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA