Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
   Marketing
   Marketingové plánovanie
Firemná kultúra
Projektová príprava a riadenie
Moderná administratíva
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy
Vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity

ZÁMERY

 • získať praktické zručnosti a vedomosti potrebné prezostavenie marketingového plánu organizácie 

CIELE

 • poznať proces marketingového plánovania
 • vedieť identifikovať postupy a procesyk získaniu podkladov pre stanovenie cieľov organizáciea k rozhodnutiam o marketingovej stratégií
 • byť schopný efektívne vybrať stratégie a taktiky predosiahnutie marketingových cieľov poznať cesty k udržaniu a získaniuzákazníkov
 • byť schopný vybrať monitorovacie a kontrolné systémy premeranie výkonov dosahovaných pri plnení cieľov marketingového plánu

PROGRAM
Úvod odmarketingového plánovania

Hodnotenie trhu

 • interný a externý audit firmy
 • marketingový výskum
 • marketingový mix
 • analýza SWOT

Marketingové plánovanie

 • určenie cieľov
 • marketingové prognózovanie
 • produktová, cenová, distribučná a komunikačná stratégia a taktika
 • numerické marketingové plánovanie

Marketingová starostlivosť o zákazníka

Obsah marketingového plánu, marketingové plánovacie tabuľky

Kontrola a aktualizácia marketingového plánu


Prezentácia, sledovanie a úpravy plánu 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA