Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Charakteristika sekcie

ZÁMERY

 • pochopiť význam marketingupre konkurencie schopnosť firmy 

CIELE

 • získať respektíve rozšíriťa vedieť využívať vedomosti a zručnosti z jednotlivých oblastí marketingu 

PROGRAM
Úvod do marketingu - charakteristika marketingu

Marketingový mix

 • základný nástroj marketingu
 • produkt, cena, miesto/ distribúcia
 • komunikácia
 • zamestnanci

Základné funkcie marketingu

 • plánovanie a stratégia
 • predaj/ distribúcia
 • prieskum trhu
 • komunikácia

Marketingové stratégie

Marketingový informačný systém

 • popis a využitie,rozsah

Marketing a komunikácia

 • ako sa pripraviť nareklamnú kampaň
 • definovanie cieľova stratégie pre jednotlivé segmenty
 • vzťah medzi reklamou apredajom

Telemarketing

 • telefonický marketing, získavanie základných údajov, prieskum trhu v telefonickomkontakte, zaznamenávanie a vyhodnocovanie telefonického marketingu
 • práca s pohľadávkami v telefonickom styku, základné rozdelenie neplatičov, formy telefonického kontaktu

Public relations

 • PR zamerané na verejnosť 
 • najčastejšie používanékomunikačné prostriedky

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA