Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Charakteristika sekcie

ZÁMERY
 • naučiť sa prezentovať firmu na verejnosti, pracovných poradách, konferenciách, vystúpeniach a mítingoch

CIELE

 • zdokonaliť úroveň praktických znalostí manažérav oblasti „Prezentácie“
 • objasniť význam, funkciu a zásady kvalifikovanej prezentácie s konkrétnymi príkladmi z praxe úspešných manažérov

PROGRAM

Osobnostným rozvojom k úspešnej prezentácii firmy

 • vývoj kompetencií manažéra a vplyv na kultúru podniku
 • odborné, sociálne a osobnostné kompetencie manažéra
 • požiadavky modernej doby na kvalifikovanú prezentáciu
 • nová úloha Leadershipu – „Leader ako učiteľ“.

Význam prezentácie a jej uplatnenie

 • funkcia a pravidlá prezentácie
 • plánovanie, príprava a realizácia
 • dramaturgia - štrukturovanie vystúpenia
 • technicko-organizačná príprava
 • osobnostné predpoklady úspešného prezentovania
 • osobná výbava – niekoľko praktických rád a trikovako zaujať
 • práca s technickými prístrojmi - vhodné nasadenievizualizačných pomôcok
 • dramaturgické efekty AHA - efekt

Analýza problémov prezentácie z praxe

 • príčiny a faktory úspechu a neúspechu vystúpení
 • priebeh a psychológia úspešného prejavu
 • základné poznatky na uplatnenie moderovaného dialógu
 • interakcia poslucháčov
 • pravidlá bezpečnosti pri prezentácii
 • záverečné vyhodnotenie vystúpenia
 • analýza úspešnosti s vyhodnotením praktického príkladu
 • prehrešky voči úspešnému štýlu kvalifikovanej prezentácie
 • ako telefonicky reprezentovať
 • kľúčové otázky ETIKETY prezentátora v priebehu vystúpenia pred verejnosťou

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA