Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Charakteristika sekcie

ZÁMERY

 • rozšíriť vedomosti a zručnosti v oblasti zabezpečovania nosných personálnych činností
 • poznať význam výberu a hodnotenia zamestnancov v súvislosti s ostatnými personálnymi činnosťami 

 CIELE

 • odborne pripraviť účastníkov na zvládnutie výberových a hodnotiacich pohovorov
 • doplniť a rozšíriťodborné vedomosti potrebné pre realizovanie pohovorov
 • praktický nácvik výberových a hodnotiacich pohovorov

PROGRAM

Výberový pohovor

 • miesto v personálnej stratégii firmy
 • analýza pracovnej pozície, spracovanie kompetenčného profilu
 • príprava štrukturovaného výberového pohovoru (formálnaa obsahová stránka, kladenie nosných otázok)
 • realizácia pohovoru
 • vypracovanie prípadových štúdií, testov, simulovaných situácii
 • vyhodnotenie pohovorov

Hodnotiaci pohovor 

 • miesto v personálnej stratégii firmy
 • význam a ciele hodnotenia
 • príprava hodnotiaceho pohovoru (formálna a obsahová štruktúra pohovoru)
 • etapy vedenia hodnotiaceho pohovoru
 • prístup k hodnoteným
 • spätná väzba pri hodnotení
 • vyhodnotenie pohovorov


 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA