Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Charakteristika sekcie
Inovačné vzdelávanie

Hlavným cieľom programu je rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie pri výučbe informatiky s dôrazom na praktickú aplikáciu najnovších poznatkov a skúseností z oblasti kybernetickej bezpečnosti vo vyučovacom procese na strednej škole. 
 
Čiastkové ciele vzdelávania: 
Prehĺbiť základné pojmy z oblasti kybernetickej bezpečnosti v prepojení na legislatívny a normatívny rámec. 
Rozšíriť vedomosti z oblasti procesného riadenia, životného cyklu informačného systému v kontexte  kľúčových systémov riadenia kvality. 
Rozšíriť vedomosti o najnovšie trendy a postupy v oblasti riadenia bezpečnosti sietí, o poznanie aktuálnych hrozieb a slabých miest informačných systémov. 
Rozšíriť vedomosti o trendoch a existujúcich technických opatreniach v prepojení na dostupné produktové riešenia. 
Posilniť zručnosti umožňujúce realizáciu základnej bezpečnostnej analýzy a návrhu základnej bezpečnostnej architektúry. 
Prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľa pre posilňovanie kritického myslenia študenta pri rozpoznaní hrozieb, tvorbe i predvídaní riešení.  
Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľa pre rozvoj prierezových kompetencií študenta – kooperácia, argumentácia, prezentácia, práca s informáciami.   
Rozvíjať profesijné kompetencie aplikovaním získaných poznatkov a zručností do svojej pedagogickej činnosti. 
 
Cieľová skupina: 
Kategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ
 
Podkategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ strednej školy
 
Prihláška: docx.verzia
 
Evidenčné číslo: 52/2021 - IV
 
 
Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Langer, ucv@uniza.sk

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA