Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
Firemná kultúra
Projektová príprava a riadenie
Moderná administratíva
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy

Kurikulum modulov ďalšieho vzdelávania študentov doktorandských študijných programov vychádza z obsahu inžinierskej pedagogiky Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku (IGIP), Európskej asociácie pre inžiniersku pedagogiku (SEFI) a zohľadňuje špecifiká vzdelávania dospelých. Témy zahrnuté vo vzdelávacích moduloch poskytujú doktorandom východiskové poznatky pre orientáciu v oblasti vzdelávania vysokoškolských študentov. Vzdelávací program integruje viaceré vedné disciplíny prelínajúce sa cez štyri fázy pedagogickej činnosti doktoranda: plánovanie vyučovania, prípravu na vyučovanie, realizáciu a hodnotenie vyučovania.

 

Informácie o ďalšom vzdelávaní učiteľov nájdete aj na Facebook stránke Učiteľ na UNIZA:

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA