Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie vysokoškolských učiteľov technického a ekonomického zamerania na Žilinskej univerzite
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
Firemná kultúra
Moderná administratíva
Projektová príprava a riadenie
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy
Vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity
ÚCV UNIZA realizuje od novembra 2017 do apríla 2018 ďalšie vzdelávanie vysokoškolských učiteľov technického a ekonomického zamerania na Žilinskej univerzite.

 

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline realizuje:

Ďalšie vzdelávanie vysokoškolských učiteľov technického

a ekonomického zamerania na Žilinskej univerzite

 

Všetky potrebné informácie nájdete TU

 

 

 

 

Na základe akreditácie číslo 3217/2013/138/1 organizuje

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity školenie: 

  

Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov.

Všetky potrebné informácie nájdete TU! 

 

Oznam pre zamestnancov Žilinskej univerzity

Zamestnanci Žilinskej univerzity si môžu za kalendárny rok 2014 uplatniť príspevok zo Sociálneho fondu vo výške 40 € na vzdelávacie aktivity organizované Ústavom celoživotného vzdelávania. Ak navštevujete alebo budete navštevovať niektorý z našich kurzov a realizujete úhradu kurzovného v roku 2014, je potrebné vyplniť formulár "Súhlas s použitím príspevku zo sociálneho fondu", ktorý nájdete nižšie, podpísať ho a odovzdať v kancelárii Ústavu celoživotného vzdelávania č. B 110 príp. poslať internou poštou (kolotočom) na meno: Gabriela Tomašcová, Ústav celoživotného vzdelávania.

Príspevok zo Sociálneho fondu sa nevzťahuje na doktorandov ŽU.

 

Tvorba, rozpočet a pravidlá čerpania sociálneho fondu na rok 2015 (Výňatok z Prílohy č. 1 k Doplnku č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2015)

Príspevok maximálne vo výške 40 € na kalendárny rok 2015 sa poskytne každému zamestnancovi, ktorý v kalendárnom roku 2015 absolvuje vzdelávacie aktivity organizované ÚCV. Tieto aktivity nemôžu mať charakter prehlbovania kvalifikácie zamestnanca, alebo jej zvyšovania. Ak aktivita nie je v ponuke ÚCV, potom si zamestnanec môže vybrať vzdelávaciu aktivitu v inej vzdelávacej inštitúcii. Pri  vzdelávacích aktivitách organizovaných ÚCV, zamestnanec odovzdá vyplnený formulár „Súhlas s použitím príspevku zo sociálneho fondu“ zodpovednému zamestnancovi ÚCV. V prípade poskytnutia príspevku za vzdelávacie programy, ktoré neorganizuje ÚCV, zamestnanec odovzdá doklady (fotokópia dokladu o zaplatení) Rade UOO OZPŠaV  pri ŽUŽ. Vyplatenie príspevku spolu s platom sa  zrealizuje  v dvoch výplatných termínoch, a to vo výplate za mesiac august 2015 (ak odovzdáte formulár do 30.6.2015), alebo  vo výplate za mesiac december 2015 (ak odovzdáte formulár od 1.7.2015 do 31.10.2015).

Všetky príspevky zo sociálneho fondu ( s výnimkou príspevku na stravovanie) podliehajú daniam a odvodom.

Formulár súhlasu pre rok 2015 nájdete TU.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA