Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Aktuálny rozpis kurzov - 2020/2021
English@work
Detská letná jazyková škola
Slovenčina pre cudzincov /Slovak for Foreigners
   Slovenčina pre cudzincov - RJ verzia
   Slovak for foreigners - English version
   Platobné údaje
English language preparation courses for future university students
Cenník
Angličtina s Discovery
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Ochrana osobných údajov
Sociálny fond
Kontaktné údaje
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

                                                                                                                                                                                        Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vlajka anglicka

    

                                                                                                                                                                                       Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vlajka ruska

 

 

1. Intenzívny jazykový kurz slovenského jazyka pre začiatočníkov A1

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM

Cieľ: rozvoj komunikačných schopností

Termín: júl – august 2021 (6.7. – 30.7.2021 online + 2.8. - 20.8.2021 prezenčne)

Prihlasovanie: do 21.6.2021

Rozsah: 200 vyučovacích hodín

Intenzita: 34 dní, 5 - 6 hodín /deň (od 8,00 hod. do 13,00 hod.)

Počet frekventantov: 5 - 10

Profil absolventa: Frekventant po absolvovaní aktívne používa bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných potrieb obmedzeného charakteru, dokáže viesť jednoduchú komunikáciu aj v univerzitnom prostredí. Dorozumie sa v bežných komunikačných situáciách v oblastiach moje štúdium, môj denný program, voľný čas, cestovanie, zdravie a stravovanie. Dokáže písať jednoduché maily, odkazy a sms správy.

Cena:     460 € + DPH (552 €) – pre 5 študentov

              440 € + DPH (528 €) – 6-10 študentov

              V cene je započítaný aj učebný materiál

 

2. Ročný kurz pre začiatočníkov A1

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM

Termín: 20.9.2021 – jún 2022

Prihlasovanie: do 2.9.2021

Forma: intenzívny kurz

Požiadavky na frekventanta: ukončené stredoškolské vzdelanie

Rozsah: 660 vyučovacích hodín - cca 27 týždňov. Kurz pokrýva úroveň A1 - B1.

Intenzita: 5 hodín /deň (od 9:00 hod. do 13:00 hod.)

Cena:     1 254 € + DPH (1 500 €) – 5 študentov

            1 120 € + DPH (1 340 €) – 6-10 študentov

            V cene je započítaný aj učebný materiál

Platobné údaje tu

Požiadavky na uchádzača:   

vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky a kópie cestovného pasu

zaslanie potvrdenia o ukončení stredoškolského vzdelania do začiatku kurzu

úhrada poplatku za kurz

potvrdenie o zápise do kuzru Vám bude vystavené po úhrade poplatku za kurz

v prípade, že Vám nebudú poskytnuté víza, poplatok za kurz Vám bude v plnej výške vrátený

Ubytovanie: pre viac informácií, kliknite tu

Víza: pre viac informácií, click here

 

3. ONLINE Semestrálne jazykové kurzy slovenského jazyka A1 – B1

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM

Cieľ: rozvoj komunikačných schopností

Termín: február – jún (1.2. – 30.6.2021) s 2 týždňami prázdnin (1.týždeň voľna od 1.4. do 7.4.2021, 2. týždeň voľna podľa aktuálnej situácie)

Rozsah: 370 vyučovacích hodín - celá výučba prebehne ONLINE

Intenzita: 4 hodiny/denne/4 dni v týždni (PO-ŠTV 9:00 - 12:30) + 2,5 hod./1 deň ( PIA 9:00 - 11:00), SEČ - stredoeurópsky čas

Počet frekventantov: 5 - 10

Profil absolventa: Frekventant rozumie, dorozumie sa a konverzuje v rámci štandardných situácií a tematických okruhov v akademickom a univerzitnom prostredí, ako aj vo voľnom čase. Napíše jednoduchý text na témy, ktoré sú mu blízke, vie opísať zážitky, udalosti, ambície, vyjadriť názory a plány, stručne udáva dôvody vysvetlenia. Vedie aj jednoduchý telefonický rozhovor. Osvojil si základnú odbornú terminológiu vo svojom odbore štúdia podľa zamerania a ovláda typické jazykové, štylistické a syntaktické štruktúry odborného slovenského jazyka.

Cena:     740 € + DPH (888 €) – 5 študentov

            700 € + DPH (840 €) – 6-10 študentov

            V cene je započítaný aj učebný materiál

Platobné údaje: link

 

4. Semestrálne jazykové kurzy slovenského jazyka pre riadnych študentov UNIZA – Slovenčina ako odborný cudzí jazyk úroveň B1 – B2

Termín: zimný a letný semester

Rozsah: 48 vyučovacích hodín / semester

Intenzita: 4 hodiny /týždenne

Cena: zdarma

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA