Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Aktuálny rozpis kurzov - 2020/2021
English@work
Detská letná jazyková škola
Slovenčina pre cudzincov /Slovak for Foreigners
English language preparation courses for future university students
Cenník
Angličtina s Discovery
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Ochrana osobných údajov
Sociálny fond
Kontaktné údaje
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

Od roku 2001 pôsobí pri Ústave celoživotného vzdelávania Univerzitná škola jazykov. Ponúkame množstvo jazykových kurzov pre všetky úrovne od začiatočníkov až po pokročilých. Naše kurzy sa zameriavajú na všeobecný alebo špeciálny jazyk v závislosti od potrieb klienta.

 

Možnosti štúdia:

  • Všeobecné jazykové kurzy - sú zamerané predovšetkým na získanie všetkých štyroch jazykových kompetencií: rozprávania, čítania, písania a počúvania v oblastiach každodenného života.

 

  • Konverzačné kurzy – kurzy vedené skúsenými lektormi zamerané na rozvoj komunikačných schopností.

 

 

  • Firemné kurzy - kurzy na kľúč, časovo a obsahovo sú tieto kurzy organizované podľa požiadaviek objednávateľa v priestoroch firiem alebo v našich priestoroch.

 

  • Individuálne kurzy - kurzy pripravené na mieru na základe časových možností, jazykovej úrovne a ostatných požiadaviek záujemcu o štúdiumAKTUÁLNY ROZPIS VŠEOBECNÝCH, KONVERZAČNÝCH A PRÍPRAVNÝCH KURZOV
 


 

Obsah kurzov:

Obsah jednotlivých kurzov je starostlivo navrhnutý tak, aby pomáhal formovať a zlepšovať Vaše jazykové schopnosti a naši učitelia vyberú vhodné doplňujúce materiály podľa potrieb a záujmov celej skupiny.

  • Zlepšite si schopnosť rozprávať, počúvať, čítať a písať v cudzom jazyku a zlepšite si svoje komunikačné schopnosti - jazyk je o komunikácii!
  • Gramatika, slovná zásoba, primerané používanie novej slovnej zásoby a zlepšená výslovnosť zvýši Vašu sebaistotu.
  • Budete pracovať vo dvojici, skupinových diskusiách a "role-play", budete študovať gramatiku a budete pracovať s učebnicou.
  • Vaše štúdium sa bude zameriavať aj na každodenné otázky, ako napr. história, kultúra, život cudzej krajiny a pod.


Osvedčenia a doklady:

Po absolvovaní jazykového kurzu je možné vystaviť Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Pri akreditovaných kurzoch je možné získať doklad o vzdelaní s celoslovenskou platnosťou (podmienky na jeho získanie: min.75%-ná účasť na kurze a min.70%-ná úspešnosť písomných testov.
Na požiadanie vystavíme aj doklad pre potreby zamestnávateľa.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA