Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Aktuálny rozpis kurzov - 2020/2021
English@work
Detská letná jazyková škola
Slovenčina pre cudzincov /Slovak for Foreigners
English language preparation courses for future university students
Cenník
Angličtina s Discovery
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Ochrana osobných údajov
Sociálny fond
Kontaktné údaje
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

Oznam pre zamestnancov Žilinskej univerzity

Zamestnanci Žilinskej univerzity si môžu za kalendárny rok 2021 uplatniť príspevok zo Sociálneho fondu vo výške 40 € na vzdelávacie aktivity organizované pracoviskom UNIZA.

Zároveň je možné uplatniť príspevok zo Sociálneho fondu vo výške maximálne 50 EUR na dieťa zamestnanca, ktoré sa zúčastní aktivít pre deti organizované UNIZA.

Ak navštevujete alebo budete navštevovať niektorý z jazykových kurzov Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA, alebo sa vaše dieťa zúčastní Detskej letnej jazykovej školy a iných aktiví (napr. Cambridge a Goethe certifikát skúška) a realizujete úhradu kurzovného v roku 2021, je potrebné vyplniť formulár "Žiadosť o príspevok na vzdelávacie aktivity zamestnancov UNIZA za rok 2021", ktorý nájdete nižšie, podpísať ho a odovzdať buď lektorovi/lektorke príslušného kurzu alebo v kancelárii Ústavu celoživotného vzdelávania č. MB 103 v čase od 7:00 do 15:00, príp. poslať internou poštou (kolotočom) na adresu: Univerzitná škola jazykov, Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA.

Príspevok zo Sociálneho fondu sa nevzťahuje na doktorandov UNIZA.

 

Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 Príloha č.1, bod h:

Príspevok je maximálne 50 EUR na kalendárny rok na dieťa zamestnanca (nie vnúčaťa, synovca apod.), ktoré sa zúčastní aktivít pre deti, ktoré organizuje UNIZA. Ak obaja rodičia sú zamestnancami UNIZA, príspevok sa vyplatí len jednému z nich.

Formulár súhlasu pre rok 2021.

Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 Príloha č.1, bod j:

Jednorazový príspevok maximálne vo výške 40 EUR na kalendárny rok 2020 sa poskytne každému zamestnancovi, ktorý v kalendárnom roku 2020 absolvuje vzdelávacie aktivity organizované pracoviskom UNIZA. Tieto aktivity nemôžu mať charakter prehlbovania kvalifikácie zamestnanca, alebo jej zvyšovania. Ak aktivita nie je v ponuke pracovísk UNIZA, potom si zamestnanec môže vybrať vzdelávaciu aktivitu v inej vzdelávacej inštitúcii. Zamestnanec odovzdá Rade UOO OZPŠaV pri UNIZA vyplnený formulár "Žiadosť o príspevok na vzdelávacie aktivity zamestnancov UNIZA" a fotokópiu dokladu o zaplatení. Príspevok sa vyplatí vo výplate za mesiac august alebo za mesiac december.

Všetky príspevky zo sociálneho fondu (s výnimkou príspevku na stravovanie) podliehajú daniam a odvodom.

Formulár súhlasu pre rok 2021.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA